Hopp til hovedinnhold
Hogstmaskin i arbeid
Wiggo Bråten
Andre nyheter

Godt år for Statskog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Mer skogsdrift bidro til et godt resultat for landets største grunneier i 2011. Statskog-konsernet hadde i fjor en omsetning på 398 millioner kroner og et driftsresultat på nær 110 millioner.

– Det gode året skyldes blant annet at det ble mer i skog i Statskog. Kjøpet av Borregaard-skogene styrket oss betydelig, først og fremst som skogeier, men også som grunneier og eiendomsutvikler, sier administrerende direktør Øistein Aagesen. Resultatet før skatt ble på 86,6 millioner, og resultatet etter skatt 75,4 millioner, en betydelig økning fra 30 millioner året før og 27,9 millioner i 2009. Statskog kjøpte selskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS på tampen av 2010. Kjøpet betød anskaffelse av rundt 1,1millioner dekar, hvorav rundt 750 000 dekar er produktiv skog. Prisen på drøyt 1,7 milliarder kroner ble gjenstand for debatt.

– Mange spekulerte i at prisen var for høy. Det første hele driftsåret indikerer at kjøpet var en fornuftig forretningsmessig investering, sier Aagesen. Statskog avvirket nesten tre ganger så mye tømmer i fjor som året før, nå på mer samlete områder.


Solgte eiendommer

– Styret er fornøyd med resultatet for 2011. Ikke minst er det tilfredsstillende at Statskog i 2011 fikk en god underliggende driftsmargin, skriver styret og styreleder Marit Arnstad i årsberetningen. Statskog har også solgt spredte skogeiendommer over hele landet i året som gikk, for å få en mer samlet eiendomsstruktur. 42 større og mindre skogeiendommer ble solgt. Salget pågår til 2017. Både salg av skogeiendommer og skogvernerstatning inngår som en del av 2011-resultatet. Det gode resultatet forklares også med at driften har vært gjennom reorganisering og omstilling, med overgang til fem regioner med eget resultatansvar.

– Vi har kuttet administrasjonskostnader og driver mer rasjonelt, sier Aagesen.


Inn på kraft

I tillegg til skog og eiendom, har Statskog energi og friluftsliv som kjerneområder. Selskapet Statskog Energi AS ble etablert i fjor. Da kom også den første konsesjonen.

– Småkraftverket Muoidejohka i Beiarn blir det første Statskog er med på å bygge, sier Aagesen. Med Statskogs kjøp av de nye områdene i Hedmark og Buskerud, har flere nordmenn fått mulighet til jakt, fiske og leie av hytter på Østlandet. Statskog har som policy at tilgangen skal være lik for alle. Statskog solgte 15500 småviltjaktkort og nærmere 16 000 fiskekort i 2011.

Statskogs årsrapporter finner du her