Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Andre nyheter

Statskog selger spredte skogeiendommer

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog selger nå eiendommer som samlet utgjør ca. 80 000 daa. Eiendommene ligger i Telemark, Oppland, Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Dette er en unik mulighet for lokale skogeiere. Ved kjøp av tilleggs eiendom kan de styrke sitt eget næringsgrunnlag innenfor skogbruk og utleie av jakt- og fiskerett, sier arronderingssjef i Statskog, Carl Petter Wister.

Eiendommer for salg våren 2016

Miljødirektoratet har anvendt forkjøpsrett på eiendommen Mælsåsenkomplekset i Tinn. 16 eiendommer vil bli annonsert for salg. Eiendommene annonseres 6.mai.

I tillegg til eiendommene som annonseres og er solgt til Miljødirektoratet skal tre eiendommer på til sammen ca. 15 000 daa tilbys til kjøpere som oppfyller krav satt av kommunen. Disse eiendommene skal tilbys lokale aktive brukere i kommunene. To av eiendommene er i Tinn og en i Rendalen.

Det skal altså selges 19 eiendommer på til sammen ca. 80 000 daa.


Fakta om arronderingssalget

Eiendommene som skal selges i disse dager er en del av det såkalte arronderingssalget, som Statskog gjennomfører i perioden 2011 til 2020.Totalt er det planlagt å selge ca. 750 000 daa. I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Kjøpet omfattet eiendommer på til sammen ca. 1 100 000 dekar. Dette åpnet for en større gjennomgang og effektiv arrondering av Statskogs eiendommer. Det ble derfor bestemt å gjennomføre et omfattende arronderingssalg av spredtliggende skog- og utmarkseiendommer. Slik vil Statskog få bedre arronderte og mer driftseffektive eiendommer, samtidig som lokale skogeiere får muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag.

Flere eiendommer legges ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Hittil er det solgt 169 eiendommer på til sammen om lag 338 000 daa.

Les mer om Statskogs arronderingssalg her

Oversikt over hvilke eiendommer som er til salgs våren 2016 finner du nedenfor