Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Pressemelding om opprettelse av utvalget

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Konsernadvokat Bjørn Terje Smistad i Statskog SF er i statsråd utnevnt til å delta i et lovutvalg som, under ledelse av høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, skal gå gjennom lovverket for statsallmenninger. I alt ti medlemmer skal representere de ulike interessene knyttet til statsallmenninger. I tillegg til leder er det utnevnt en uavhengig jurist til.

Bjørn Terje Smistad Fotokompaniet AS Namsos

Konsernadvokat Bjørn Terje Smistad i Statskog SF er i statsråd utnevnt til å delta i et lovutvalg som, under ledelse av høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, skal gå gjennom lovverket for statsallmenninger. I alt ti medlemmer skal representere de ulike interessene knyttet til statsallmenninger. I tillegg til leder er det utnevnt en uavhengig jurist til.

- Vi skal gjennomgå to lover. Den ene er statsallmenningsloven fra 1992. Den andre er fjelloven fra 1975. Lovteksten er tilpasset forholdene slik de var for over 40 år siden. Mye har endret seg siden den gang. Derfor er vi positive til en bred gjennomgang som kan bidra til at lovteksten blir mer i takt med tiden, sier Bjørn Terje Smistad.

Statskog SF er grunneier på vegne av staten. Dette innebærer at Statskog skal forvalte og utvikle verdier på fellesskapets grunn. Statskogs grunn utgjør om lag 20 prosent av Norges areal. Om lag 27 millioner dekar av dette er statsallmenning.

Administrerende direktør Øistein Aagesen er tilfreds med at Statskog nå får et medlem i utvalget.

- Dette er viktig arbeid for oss som grunneier, og Statskog har mye erfaring å bidra med inn i utvalgsarbeidet. Smistad skal ivareta innspillene fra Statskog, og stiller selv med tung juridisk kompetanse knyttet til statsallmenning, sier Aagesen.

Lovutvalget antas å starte sitt arbeid våren 2016 og skal arbeide i to år.

For mer informasjon på regjeringen.no: