Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Andre nyheter

Statskog selger flere skogeiendommer

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Etter skogkjøpet i 2010 har Statskog solgt 187 eiendommer som samlet utgjør nærmere 400 000 daa. Konsesjonsbehandling gjenstår for en del av disse eiendommene.

Eiendommene som selges er en del av det såkalte arronderingssalget som Statskog gjennomfører i perioden 2011 til 2020. I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Kjøpet forutsatte en større gjennomgang og effektiv arrondering av Statskogs eiendommer. Salget gir Statskog bedre arronderte og mer driftseffektive eiendommer, samtidig som lokale skogeiere får muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag.


Kjøpergruppene
Den dominerende kjøpergruppen er lokale kjøpere, dvs. kjøpere som er bosatt i den kommunen hvor eiendommen som er kjøpt ligger. Lokale kjøpere sammen med kjøpere som er jord- og skogbrukere i nabokommunen står for nærmere 80 % av kjøpene. Miljødirektoratet har kjøpt 21 eiendommer på til sammen ca. 50 000 daa. 14 eiendommer på noe over 20 000 daa er kjøpt av kommuner.


- Styrker lokale grunneiere

- Salget så langt viser at lokale skogeiere benytter seg av muligheten til å kjøpe eiendom som styrker eget næringsgrunnlag innenfor skogbruk og utleie av jakt- og fiskerett. Det er all grunn til å anta at denne trenden vil fortsette, sier arronderingssjef i Statskog, Carl Petter Wister.


Disse selges i høst
Statskog selger i høst 15 eiendommer som samlet utgjør ca. 73 000 daa. Eiendommene ligger i Telemark, Oppland, Møre- og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag.

Miljødirektoratet har anvendt sin forkjøpsrett på eiendommene Torsetåsen i Tinn og Fåvangkomplekset i Ringebu.
I tillegg til eiendommene som annonseres og er solgt til Miljødirektoratet selges tre eiendommer til kjøpere som oppfyller krav satt av kommunen. Disse eiendommene ligger i Tinn kommune og tilbys lokale aktive brukere i kommunen.

30.september blir dermed 10 eiendommer annonsert for salg (nedenfor).

Les mer om Statskogs arronderingssalg her