Hopp til hovedinnhold
Reinrosehei - Balvatn og Fuglvatn i Junkerdal nasjonalpark
Jim T. Kristensen
Andre nyheter

Administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog ønsker avløsning

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Etter snart 11 år som leder av Statskog har administrerende direktør Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning.

Etter snart 11 år som leder av Statskog har administrerende direktør Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning.

- Jeg har fått oppleve en særdeles spennende og givende tid som leder av Statskog. Som konsernsjef siden 2005 og etter fylte 63 år har jeg nå kommet fram til at tidspunktet er riktig til å la nye krefter overta, sier Øistein Aagesen.

- Aagesen har lagt ned stor innsats i utviklingen av Statskog som en profesjonell, effektiv og utviklingsorientert grunneier på vegne av fellesskapet. Han har evnet å lede foretaket i denne utviklingen med stor tillit i både organisasjonen og i styret. Styret ønsker å gi Aagesen all honnør for sin innsats for Statskog. Når Aagesen nå har meddelt styret at han ønsker avløsning, tar vi det til etterretning og starter arbeidet med å finne Aagesens etterfølger, sier styreleder Gunnar Olofsson.

Aagesen fratrer stillingen fra 1. august og vil stå til rådighet for ledelse og styret ut året. Fra samme dato konstitueres nåværende finansdirektør Arnt S. Rørvik som administrerende direktør.

Les mer om Statskogs organisasjon