Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Andre nyheter

Statskog har til nå solgt 162 skogeiendommer på til sammen 316 000 dekar

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Nå er det klart for en ny salgsrunde.

Hvorfor selge?

Bakgrunnen for salgene er Statskogs kjøp av Borregaard-skogene i 2010 som til sammen utgjorde om lag 1 100 km2. Ett av vilkårene som ble satt var at Statskog skulle selge spredte skogeiendommer foretaket eide fra før. Inntektene fra salget går til å betale ned lånet Statskog fikk fra staten i forbindelse med kjøpet.

I perioden 2011 til 2017 skal Statskog selge eiendommer som samlet utgjør om lag 600 km2

– Nedsalget gjør eiendoms- og skogsdriften til Statskog enklere og mer kostnadseffektiv. sier arronderingssjef Carl Petter Wister i Statskog.

Det er solgt eiendommer i 16 fylker og 74 kommuner. Lokale jord- og skogeiere utgjør majoriteten av kjøperne.


Største grunneier

Skogteigene som selges ligger spredt ut over hele landet. Eiendommene som legges ut for salg er populære og de aller fleste går unna i løpet av en 3 ukers tid etter at de er annonsert.

– Interessen for eiendommene er stor. I forrige salgsrunde gikk nesten alle eiendommene unna på litt over en uke. Omsetningshastigheten er avhengig av beliggenhet og pris. Det tar noe lenger tid å selge de dyreste eiendommene, sier Wister.

Med 59 000 kvadratkilometer i porteføljen, noe som tilsvarer om lag en femdel av fastlands-Norge, er Statskog landets største grunneier. Om lag 26 220 km2 er statsallmenninger i Midt-Norge og Sør- Norge, som forvaltes i samarbeid med lokale fjellstyrer.

17 prosent av Statskogs areal er skog. Dette utgjør om lag 10 000 km2. Men det produktive arealet utenom statsallmenning er i overkant av 2 400 km2.


Klart for ny runde

13 eiendommer på til sammen 26 200 dekar legges ut for salg 25. september.

-Vi venter like stor pågang av interessenter som tidligere. Interessen for å investere i skogeiendom vil kanskje øke ytterligere i tiden framover på veg mot det grønne skiftet, sier Carl Petter Wister i Statskog.

De statlige teigene legges ut for salg to ganger i året, i begynnelsen av mai og i slutten av september. Denne runden er den tiende i rekken.

Les mer om Statskogs eiendomssalg her