Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Andre nyheter

Salg av spredte skogeiendommer

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog legger nå ut 11 eiendommer på til sammen 32 000 daa for salg. Eiendommene ligger i Telemark, Buskerud, Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.

- Dette er en unik mulighet for lokale skogeiere. Ved kjøp av tilleggseiendom kan de styrke sitt eget næringsgrunnlag innenfor skogbruk og utleie av jakt- og fiskerett, sier arronderingssjef i Statskog, Carl Petter Wister.

Les om Statskogs eiendomssalg

Under: Flyfoto med grenser og skravur på eiendommen Jørgensholleie-Vesetrud og Nikkelverket i Ringerike kommune som består av to teiger. Samlet areal for teigene er 4 319 daa. Av dette utgjør 3 871 daa produktiv skogsmark.

Kart over Jørgensholleie Vesetrud og Nikkelverket i Ringerike (skogsalg) Kartverket, Geovekst og kommuner

Fakta om arronderingssalget

Eiendommene som som legges ut for salg i disse dager er en del av det såkalte arronderingssalget, som Statskog gjennomfører i perioden 2011 til 2017. I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Kjøpet var på ca. 1 100 000 dekar. Kjøpet åpnet for en større gjennomgang og effektiv arrondering av Statskogs eiendommer. Det ble derfor bestemt å gjennomføre et omfattende arronderingssalg av spredtliggende skog- og utmarkseiendommer, som til sammen vil utgjøre om lag 600 000 dekar. Slik vil Statskog få bedre arronderte og mer driftseffektive eiendommer, samtidig som lokale skogeiere får muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag.

Flere eiendommer legges ut for salg hver vår og høst i hele perioden. Hittil er det solgt 152 eiendommer på til sammen om lag 285 000 daa.