Hopp til hovedinnhold
Fra Stigafjellområdet
Jørgen Nerdal
Andre nyheter

Statskog Energi AS selger Stigafjell Vind AS

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog Energi AS selger alle aksjene i Stigafjell Vind AS til Eolus Vind Norge AS.

Statskog Energi AS har solgt alle aksjene i Stigafjell Vind AS til Eolus Vind Norge AS.

Stigafjell Vind AS har konsesjon på utbygging av 30 MW vindkraft i Bjerkreim kommune i Rogaland. I tillegg til Statskog SF har to private grunneiere inngått avtale om leie av arealer til vindkraft med Stigafjell Vind AS.

Statskog Energi AS er tilfreds med at Eolus nå vil utvikle prosjektet videre og stå for utbygging.


Fakta

Statskog er et statsforetak eid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.

I et ekstraordinært foretaksmøte i mai 2014 ble det vedtatt at Statskogs energivirksomhet skal begrenses til salg eller utleie av fallrettigheter.

Ved effektuering av vedtaket er det viktig å sikre framtidige grunneierinntekter, optimalisere verdier og sørge for at endringene i samarbeidet med ulike forretningspartnere skjer på en ryddig måte.