Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Salget av SB Skog AS er godkjent

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

17.april 2015 inngikk Viken skog SA avtale med Statskog SF om kjøp av aksjer i SB Skog AS, med forbehold om godkjennelse av konkurransetilsynet.

Styrelederne Olav Breivik i Viken Skog (til venstre) og Gunnar Olofsson i Statskog SF Viken Skog

Konkurransetilsynet har foretatt en grundig vurdering, med innhenting av uttalelser fra alle berørte parter i verdikjeden, og har nå fattet vedtak om at saken er ferdigbehandlet og avsluttet. Dette innebærer at oppkjøpet er godkjent og at konkurranseloven ikke er til hinder for gjennomføring av transaksjonen.

Daglig leder i Viken Skog, Tor Hendrik Kristiansen er glad for at vi nå kan iverksette overtakelsen, og ser dette oppkjøpet både strategisk viktig for å styrke selskapets posisjon i verdikjeden, og som et viktig bidrag til en helt nødvendig strukturrasjonalisering av virkeomsetningen i skogbruket.

SB Skog og Viken Skog utfyller hverandre godt med hensyn til markedsposisjon, kompetanse og virksomhetsområder. Viken Skog ønsker å utvikle SB Skog videre, til det beste for skogeierne, selskapets kunder og ansatte. SB Skog skal utvikles videre som en offensiv nasjonal aktør i tømmermarkedet ,sier Kristiansen .

Vi er tilfreds med at Viken Skog går inn på eiersiden med formål å videreutvikle SB Skog og mener at det vil styrke grunnlaget for å løse utfordringene som SB Skog og bransjen står ovenfor, sier administrerende direktør i SB Skog, Frode Hjorth .

SB Skog ble etablert i 1997 Statskog og Borregaard Skoger for å forvalte eiernes skoger i Sør-Norge. Selskapets virksomhet er skogforvaltning, virkesforsyning og skogrydding på linje og bane. Selskapet operere nå over hele landet Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert på Østlandet. Selskapet har 50 ansatte og har hovedkontor på Elverum. Selskapets årsomsetning er på NOK 600 millioner. Etter at Statskog kjøpte Borregaard Skoger 2010, ble selskapet et heleid datterselskap i Statskog.

Viken Skog SA er et skogeiersamvirke sid av 10 000 skogeiere på Østlandet. Selskapets årsomsetning er NOK 1.1 milliard. Selskapet har 73 ansatte og har hovedkontor på Hønefoss. Selskapet er ledende i Norge på omsetning av tømmer og salg av skogtjenester. Viken Skog har også betydelige eierposisjoner i andre viktige deler av verdikjeden.