Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Andre nyheter

Staten selger mer skog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog legger ut 15 nye eiendommer for salg, i alt 46 000 dekar. Statskog skal selge over 200 eiendommer fram til 2017. Samlet areal utgjør om lag 500 000 dekar, noe som tilsvarer størrelsen på Oslo kommune og litt til.

Statskog legger ut 15 nye eiendommer for salg, i alt 46 000 dekar.

Statskog skal selge over 200 eiendommer fram til 2017. Samlet areal utgjør om lag 500 000 dekar, noe som tilsvarer størrelsen på Oslo kommune og litt til.

Prosessen er inne i sitt tredje år, og de 15 skogeiendommene som selges i denne runden ligger i Hedmark, Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord- og Sør-Trøndelag.

Salgsstart er 27. september.

– Interessen er stor. I tidligere runder har nesten alle eiendommene gått unna på en uke. Omsetningshastigheten er selvsagt også avhengig av beliggenhet og pris. Det tar noe lenger tid å selge de dyreste eiendommene, sier arronderingssjef Carl Petter Wister i Statskog.

– Det er alltid interesse for å investere i eiendom. Kjøper får også jakt- og fiskerettighetene med på kjøpet, sier Wister.

Fra salgsrunden i mai er det fortsatt to som ikke er solgt, slik at det i alt er 17 eiendommer til salgs.

Lokale kjøpere

De statlige teigene legges ut for salg to ganger i året, og høstens runde er den sjette. Lokale jord- og skogeiere utgjør majoriteten av kjøperne.

– Så langt har vi solgt 110 eiendommer med et samlet areal på om lag 178 000 dekar. Konsesjonsbehandlingen gjenstår for 16 av disse. 70 eiendommer er solgt til lokale kjøpere, sier Wister.

Miljødirektoratet har benyttet seg av sin forkjøpsrett på i alt 17 eiendommer. Direktoratet anvender disse eiendommene til vern eller makeskifte i forbindelse med vern, som betyr at eiendom byttes mot eiendom.

Nedsalget innebærer ikke at Statskog er en skrumpende grunneier. I 2010 overtok selskapet Borregaard-skogene på 1,1 millioner dekar skog- og utmarkseiendommer.

Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum og arronderingssjef Carl Petter Wister før skogsalget høsten 2012. Ståle Nordang, LMD

Foto: Landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum og arronderingssjef Carl Petter Wister før skogsalget høsten 2012.


Smartere drift

Statskog eier en femtedel av fastlands-Norge og er med det landets desidert største grunneier. Et viktig samfunnsoppdrag er å sikre allmennheten tilgang til jakt og fiske. For eksempel stiller alle påmeldte likt i trekningen av jaktrettigheter.

Bakgrunnen for salget av skogteiger er økt effektivitet.

– Eiendommene vi selger er stort sett små og ligger spredt. Det er mer kostnadseffektivt å eie store og samlete områder. Driften blir mer rasjonell, både for Statskog og for skogeierne som kjøper, sier Wister.

2014 blir et toppår for skogsalget. Da skal mer enn 120 000 dekar legges ut for salg.


Les mer om Statskogs eiendomssalg