Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Ønsker å selge over 200 hytter

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog varsler storsalg av hytter i tiden fremover. Skogsarbeiderne trenger dem ikke lenger. Landets største grunneier ønsker å kvitte seg med over 220 hytter, koier, vokterboliger og andre bygninger, de aller fleste av dem i Sør-Norge.

Drolsumhytta i  Trysil. Til salgs i 2013.

– Vi har cirka 1050 bygg bare i Sør-Norge, og nå har vi rett og slett ikke bruk for alle lenger, sier prosjektleder Mads Unneberg i Statskog.

På tampen av 2010 kjøpte Statskog de såkalte Borregaard-skogene og fikk plutselig dobbelt så mange husvære i Sør-Norge. De fleste av dem har vært skogsarbeiderboliger.

– Skogbruket har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Det er adskillig færre folk i skogen nå enn før. Maskiner gjør jobben, og de som betjener dem kjører bil til og fra jobb, sier Unneberg.

Derfor har Statskog gjennomgått bygningsporteføljen sin i hele landet og sett på hva de ikke trenger. Salgsprosessen startet i det små i 2010, og for Midt-Norges del er salget av over 30 husvære i avslutningsfasen.

Landets største grunneier skal fortsatt ha et stort antall hytter for åremåls- og korttidsutleie, samt overnattingsmuligheter i forbindelse med jakt og fiske.

For seg selv

De neste ukene vil rundt ti hytter legges ut for salg, blant annet flere i Våler og Trysil. Blant de mest attraktive er trolig Veslesetra i Lier, dypt inne i Finnemarka. Flere har meldt sin interesse for denne eiendommen, som er et småbruk hvor kjøper kan bosette seg.

– Haloshytta i Våler i Hedmark vil det nok også være rift om. Hytta ligger mellom to elver og ved elveoset. Du kommer aldri til å få en hyttenabo her, sier Unneberg.

Også Rødvasshytta ved Langvannet i Hurum kan komme til å gå raskt unna. Statskog omtaler den som en indrefilet, med Drammensfjorden og Oslofjorden på hver side og i kort kjøreavstand for veldig mange.

Skogsarbeidere bodde ikke luksuriøst.

– Dette er enkle hytter i et prisleie som gjør dem interessante for folk med vanlige inntekter. Det er ikke mange av hyttene som ligger sentralt til. Til gjengjeld ligger de ofte i nærheten av store fjell- og
skogsområder, med gode muligheter for bærsanking og turgåing, jakt og fiske, sier Unneberg.

De fleste salgsobjektene består av en hytte og selveiet tomt. Men blant de over tusen byggene Statskog har i Sør-Norge, er det også småbruk, vokterboliger, låver, garasjer, lager, verksteder og koier.


Kommunal behandling

Det er ikke fritt fram for Statskog å selge. En del av hyttene og tomtene de har sett seg ut må først gjennom kommunal saksbehandling for å få egne gårds- og bruksnummer.

– Vi er i nær dialog med kommunene og tror de aller fleste på listen går i orden. Vi selger hytter som i dag er lite i bruk. Med oppgraderinger og økt bruk følger også økt varehandel og andre positive ringvirkninger for kommunene som hyttene ligger i, sier Unneberg.

Hvis det går som Statskog vil, er neste pulje med 10-15 nye hytter klare for salg i løpet av høsten. Noe kommunal saksbehandling gjenstår. Eiendommene er i Trysil, Våler i Solør, Rendalen og Løten. De fleste er fritidseiendommer.

Ved salg av ytterligere hytter blir disse kun publisert via megler eller finn.no

Les mer om Statskogs øvrige hyttetilbud