Andre nyheter

Eolus vind Norge AS inngår vindkraftsamarbeid med Statskog SF

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Eolus vind Norge AS har undertegnet en avtale med Statskog SF om å etablere vindparker på utvalgte områder på Statskog sine eiendommer.

Eolus vind Norge AS har undertegnet en avtale med Statskog SF om å etablere vindparker på utvalgte områder på Statskog sine eiendommer. Avtalen vil gi Eolus vind Norge AS muligheter til å tegne leieavtaler på de eiendommer som Statskog SF og Eolus vind Norge As finner interessante for utvikling av vindkraftprosjekter. Statskog SF er Norges største grunneier, og eier ca. 20 % av Norges grunn.

"Vi er svært fornøyd med at vi har fått denne tilliten av Statskog SF, og ser på avtalen som en viktig del for vårt arbeid med å utvikle vår internasjonale prosjektportefølje" sier prosjektleder Gustav Grumert.