Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Statskog vant prestisjetung bransjepris

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Som eneste norske selskap mottok Statskog natt til torsdag 11. juli, norsk tid, prisen Special Achievement in GIS (geografiske informasjonssystemer) på ESRIs internasjonale brukerkonferanse i San Diego. Jack Dangermond, eier og president i ESRI, delte ut prisen.

​Foto: ESRIs president Jack Dangermond (i midten) delte ut pris til Statskogs planansvarlig Kjell Anders Vikan (til venstre) og IT utviklingssjef Bård Hansen i San Diego Anders Pagander, Geodata

Foto: ESRIs president Jack Dangermond (i midten) delte ut pris til Statskogs planansvarlig Kjell Anders Vikan (til venstre) og IT utviklingssjef Bård Hansen i San Diego natt til torsdag 11. juli.(Foto: Anders Pagander, Geodata)

Som eneste norske selskap mottok Statskog natt til torsdag 11. juli, norsk tid, prisen Special Achievement in GIS (geografiske informasjonssystemer) på ESRIs internasjonale brukerkonferanse i San Diego. Jack Dangermond, eier og president i ESRI, delte ut prisen.

- Statskog er svært fornøyd med å få denne anerkjennelsen. Prisen er en stor motivasjon for oss, og stimulerer til ytterligere utnyttelse av det potensialet som ligger i dagens kartløsninger og bruk av geografiske informasjonssystemer til analysearbeid og ressursforvaltning, sier IT utviklingssjef i Statskog, Bård Hansen.

ESRI er verdens største leverandør av programvare for GIS. ESRIs internasjonale brukerkonferanse i San Diego samler 14 000 brukere, partnere, og kunder av Esri og gjennomføres en gang per år. Det var med andre ord ikke noe å si på rammen da Statskog fikk sin pris onsdag kveld, norsk tid.

Under talen til prisvinnerne la Jack Dangermond vekt på viktigheten av å ha organisasjoner som går foran, ser nye muligheter for bruk av GIS, og evner å gjennomføre de ideer og prosjekter man setter seg fore. Dangermond uttalte at utdelingen av denne prisen til vinnere fra mange gode organisasjoner var høydepunktet for ham under konferansen i San Diego.


Langsiktig satsing

Statskog ble nominert til Special Achievement-prisen for sitt geodataprogram, som siden 2009 har vært en omfattende satsing på bruk av kart og geografiske informasjonssystemer i selskapets forretningsprosesser. Spesiell fokus er analyser, kartlegging og forvaltning av ressurser på statens
eiendommer. Statskog forvalter i dag om lag 60 000 km2, ca. 1/5 av fastlandsnorge.

Geodataprogrammet har i all hovedsak blitt gjennomført i et samarbeid med Geodata AS, som er ESRIs norske distributør. Flere av Statskogs egne ansatte har bistått innenfor ulike fagområder. I tillegg har dr. Kåre Hobbelstad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap spilt en viktig rolle innen arbeidet med metoder og grunnlag for nye banebrytende løsninger for beregning av skogprognoser.

Det var et behov for en langsiktig satsing på å kartlegge og dokumentere faglig forankret informasjon om alle ressurser på eiendommene Statskog forvalter som utløste geodataprogrammet. Løsningene vil gjøre det enklere for Statskog å få til en økonomisk og langsiktig bærekraftig utvikling av ressursene på egne eiendommer. Det er også viktig å kunne tilgjengeliggjøre denne informasjonen gjennom visualiserte kartløsninger og avanserte analyseverktøy.

- Bruk av GIS har gjennom geodataprogrammet blitt en naturlig del av våre ressursanalyser, og viktig for kartlegging og drift av Statskogs eiendommer og ressurser, sier Bård Hansen.


Banebrytende

Statskogs geodataprogram bruker GIS på måter og områder man ikke tidligere har gjort i Norge. Det er eksempelvis etablert et prognoseverktøy for skogens utvikling i et hundreårsperspektiv, hvordan tiltak i skogen påvirker miljøet og hvor mye CO2 levende skog binder opp. De operasjonelle prognoseverktøyene viser tilgjengelige skogressurser gitt forskjellige priser og forhold i naturen, samt hvilke skogsbilveger som må vedlikeholdes og etableres for at disse ressursene skal kunne utnyttes.

- Forretningsområde skog har gjennom geodataprogrammet utviklet og tilgjengeliggjort banebrytende prognoseverktøy, og løsninger for ressursforvaltning som vil komme hele skognæringen til gode, sier planansvarlig i Statskog, Kjell Anders Vikan.

Administrerende direktør Geir Hansen i Geodata AS uttaler at det har vært en spennende oppgave for Geodata å få delta i disse prosessene sammen med Statskog.

- Gjennom å motta denne prisen får Statskog bekreftet at de har utnyttet GIS på nye områder som det er lagt godt merke til i bransjen, sier Geir Hansen.

Den første leveransen i geodataprogrammet var en ny portal for storviltjakt hvor jegere forvalter sine jaktfelt og jaktlag på internett, og hvor rapportering av felt vilt og dyrenes vekt skjer via SMS. Det siste året er det etablert en ny portal for kartlegging og dokumentasjon av eiendommer som skal selges, og det er etablert nye integrerte kartløsninger med www.inatur.no, der Statskog selger sine jakt-, fiske- og hytteutleieprodukter.