Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Statskog selger Kløftbrua Kraft

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog Energi AS har solgt sine aksjer i Kløftbrua Kraft AS til Trønderenergi Kraft AS.

Elva Gisna - Kløftbrua Kraft Einar Sofienlund

Statskog Energi AS har solgt sine aksjer i Kløftbrua Kraft AS til Trønderenergi Kraft AS.

Statskog Energi eide 66 prosent av aksjene i Kløftbrua Kraft, og har solgt hele sin aksjepost til Trønderenergi Kraft. Kvikne-Rennebu Kraftlag SA eier de resterende aksjene i Kløftbrua Kraft.

Kløftbrua Kraft AS har fått konsesjon på å bygge et kraftverk i Gisna i Rennebu kommune. Anlegget vil ha en planlagt produksjon på 13,2 GWh.

Ved salgstidspunktet er det planlagte kraftverket ferdig prosjektert og klargjort for utbygging.

Prisen for aksjesalget er konfidensiell.


Fakta:

Statskog er et statsforetak eid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.

I et ekstraordinært foretaksmøte i mai 2014 ble det vedtatt at Statskogs energivirksomhet skal begrenses til salg eller utleie av fallrettigheter.

Ved effektuering av vedtaket er det viktig å sikre framtidige grunneierinntekter, optimalisere verdier og sørge for at endringene i samarbeidet med ulike forretningspartnere skjer på en ryddig måte.