Hopp til hovedinnhold
Bjørkebestand I Vårflor
Nils Fredrik Stenseth
Andre nyheter

Statskog investerer i ny norsk industri

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog går inn som 20 prosent eier i bioenergiselskapet Arba Follum AS.

Statskog har gått inn som 20 % eier i bioenergiselskapet Arba Follum AS. Selskapet Arba Follum AS planlegger å bygge en biokullfabrikk på Follum ved Hønefoss, og ble etablert i samarbeid mellom Viken Skog SA og Arbaflame AS i 2014. Arba Follum er eid av Viken Skog (40%), Arbaflame (40%) og Statskog (20%).

Basert på en ny innovativ metode skal Arba Follum produsere opp til 200 000 tonn biokull for europeiske kullkraftverk per år. Biokull vil erstatte fossilt kull i kraftverk og dermed bidra til overgang til fornybar, klimanøytral energiproduksjon. Biokull fra den planlagte fabrikken på Follum vil bidra til å redusere det globale CO2-utslippet med 400 000 tonn per år.

Rolf Jarle Aaberg, daglig leder i Treklyngen mener det er positivt at enda en profesjonell aktør har tro på prosjektet.

– Statskog bidrar med viktig kapital i den gjenstående detaljplanleggingen av anlegget. Det gjør hele prosjektet mer robust, sier Aaberg, som også fremhever prosjektstøtten som er gitt av Innovasjon Norge og Enova.

Biokullet, som skal være et miljøvennlig alternativ til fossilt brensel i kullkraftverk, har vært gjennom flere oppløftende fullskalatester rundt omkring i verden. Det er stor interesse for fremtidige leveranser fra det norske prosjektet.

Fra Arbaflames pilotanlegg på Grasmo i Hedmark leveres det i dag produkter til et kullkraftverk i Canada som nå er gjort 100 prosent CO2-nøytralt.

Statskog er landets største skogeier og statlig eid, noe som er en fordel når man er i utlandet og møter kunder. Øistein Aagesen, administrerende direktør i Statskog sier at Statskog som stor skogeier er opptatt av å bidra til utvikling av ny konkurransedyktig norsk industri basert på trevirke som råstoff. Å lykkes med dette vil være avgjørende for å sikre skogeiernes verdier på lang sikt.

Større forankring hos norske skogeiere virker tillitsvekkende overfor potensielle kunder, mener Bjørn Knappskog i Arbaflame.

Styreleder Olav Breivik Viken Skog Og Styreleder Gunnar Olafsson Statskog Linda Camilla Strømsod

Foto: Styreleder Olav Breivik i Viken Skog SA har fått med Statskog, her ved styreleder Gunnar Olofsson på eiersiden i Arba Follum AS. Bak Lars Henrik Sundby, leder i Østre Romerike skogeierområde.

Kort om selskapene

Arbaflame AS er et norsk selskap, etablert i 2005, med patent på en produksjonsteknologi for biokull som kan erstatte vanlig kull i kullkraftverk.Arbaflame har de siste fire årene gjennomført vellykkede samfyringstester på 8 kullkraftverk i samarbeid med store energiselskaper.Selskapets majoritetseier er Pemco AS, som også eier Peterson Packaging Group AS og Pemco Trepellets AS. Pemco er et privateid industrikonsern.

Statskog SF er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier for framtida.

Treklyngen Holding AS er en del av Viken Skog-konsernet. Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med 10 100 andelseiere som eier 10 millioner dekar skog. Viken Skogs kjernevirksomhet er tømmeromsetning og tjenesteyting til skogeiere. Viken Skog har større eierposter i flere industribedrifter og er i tillegg i ferd med å utvikle ny skogbasert industri med Treklyngen på Follum. Årlig omsetning utgjør1,1 milliard kroner, og det er 140 årsverk i konsernet.