Hopp til hovedinnhold
Lirype Terje Kolaas Kun Web
Terje Kolaas
Jakt og fiske

Rypejakta høsten 2015 så langt - jaktstatistikk for Nordland og Troms

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statistikken for i år viser en liten nedgang i antallet jegere fra 5915 personer i fjor, til 5441 i år. En nedgang på til sammen åtte prosent. Totalt ble det i samme periode i fjor felt 16371 ryper, mot 12904 ryper i år.

Vi har gått igjennom fangstrapportene for perioden 10. september til 1. oktober. Dere finner her et utdrag av tallene fra fangstrapporteringen i Statskog. Sammenlignet med fjoråret så er det felt vesentlig flere ryper i Troms enn i Nordland. Det var som ventet etter de dårlige takstresultatene sør i Nordland og begrensingene i uttaket som følge av det. I Troms er uttaket 25 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Statistikken for i år viser en liten nedgang i antallet jegere fra 5915 personer i fjor, til 5441 i år. En nedgang på til sammen åtte prosent. Totalt ble det i samme periode i fjor felt 16371 ryper, mot 12904 ryper i år.

Antallet jegere fra Troms, som jaktet i Nordland var 22 personer. Antallet jegere fra Nordland, som jaktet i Troms var 596. Enkelte jegere har jaktet i begge fylker. Totalt var det i perioden 1329 jegere, som ikke er bosatt i ett av fylkene.


Totalt antall felte ryper

  • Troms:9 281
  • Nordland:3623 - hvorav
  • Helgeland: 2187
  • Salten: 1436


Totalt antall jegere

Troms:2848

Nordland: 2637


Eldste jeger: 87 år


Hvor har det vært færrest jegere?

  • Helgeland Rød 1 - kun 2 jaktdager
  • Salten Storvatnet i Steigen - kun 1 jaktdag
  • Troms Dyrøy - 5 jaktdager


Troms, Ofoten og Vesterålen

Her er det felt mest fugl:

1. Bardu - Leina

204 fjellryper og 1287 liryper - totalt: 1491 ryper.

2. Tranøy - Tranøy

151 fjellryper 550 liryper - totalt: 701 ryper.

3. Berg - Berg

142 fjellryper og 451 liryper - totalt: 593 ryper.

4. Lenvik - Lenvik

102 fjellryper og 429 liryper - totalt: 531 ryper.

5. Målselv - Dividalen øst

200 fjellryper og 210 liryper - totalt: 410 ryper.

6. Bardu - Stordalen

213 fjellryper og 182 liryper - totalt: 395 ryper.

7. Nordreisa - Reisavann

7 fjellryper og 380 liryper - totalt: 387 ryper.

8. Bardu - Geavdna

44 fjellryper og 307 liryper - totalt: 351 ryper

9. Målselv - Anjavassdalen

28 fjellryper og 254 liryper - totalt: 282 ryper.

10. Storfjord - Paras Rieppi

132 fjellryper og 146 liryper - totalt: 278 ryper.


Nordland - Helgeland

Her er det felt mest fugl:

1. Hattfjelldal 7

76 fjellryper og 88 liryper - totalt: 164 ryper

2. Hattfjelldal 5

45 fjellryper og 115 liryper - totalt: 160 ryper.

3. Hattfjelldal 11

16 fjellryper og 106 liryper - totalt: 122 ryper.

4. Hemnes 11

25 fjellryper og 82 liryper - totalt: 107 ryper.

5. Hattfjelldal 2

20 fjellryper og 80 liryper - totalt 100 ryper.

6. Grane 20

8 fjellryper og 87 liryper - totalt 95 ryper.

7. Rana 11

62 fjellryper og 27 liryper - totalt: 89 ryper.

8. Hattfjelldal 4

37 fjellryper og 46 liryper - totalt: 83 ryper.

9. Rana 7

28 fjellryper og 52 liryper - totalt: 80 ryper.

10. Rana 9

10 fjellryper og 61 liryper - totalt: 71 ryper.


Nordland – Salten

Her er det felt mest fugl:

1. Baltvatnet Saltdal og Fauske

168 fjellryper og 148 liryper - totalt: 316 ryper.

2. Sørdalen

30 fjellryper og 136 liryper - totalt: 166 ryper.

3. Skaiti

51 fjellryper og 81 liryper - totalt: 132 ryper.

4. Gjømmervatnet

68 fjellryper og 62 liryper - totalt: 130 ryper.

5. Tollådalen

38 fjellryper og 71 liryper - totalt: 109 ryper.

6. Glomfjellet

36 fjellryper og 32 liryper - totalt: 68 ryper.

7. Nydalsheia

4 fjellryper og 55 liryper - totalt: 59 ryper.

8. Sulitjelma nord

46 fjellryper og 12 liryper - totalt: 58 ryper.

9. Rago

21 fjellryper og 24 liryper - totalt: 45 ryper.

10. Sundsfjordfjellet

13 fjellryper og 31 liryper - totalt: 44 ryper.

Fangstresultatene speiler takseringene

Vi ser at fangsttallene stemmer godt overens med takseringene. I store deler av Troms har de tre første ukene av jakta vært veldig bra. Også jegere i de nordligste delene av Nordland har hatt bra fangster. Lenger sør i Salten og Helgeland er fangstene som forventet lave.

Vi takker igjen dere jegere for god rapportering. Så langt i Troms er den oppe i 94 prosent!

Fangstrapportering fra våre øvrige rypeområder vil bli publisert rett over nyttår.

Vi ønsker dere fortsatt mange gode jaktdager på Statskogs områder.

Les mer om Statskogs fuglejakt