Hopp til hovedinnhold
Jakt og fiske

Endring i jakttid for fjellrype i Nordland sesongen 2015

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog ser at tidligere fattet vedtak om å stoppe rypejakta fra 1. oktober 2015, gjort med bakgrunn i resultatene fra lirypetaksering i Nordland, ville ha rammet lokale jegeres jaktmuligheter spesielt hardt. Etter en ny vurdering av konsekvensene ved å stenge rypejakta totalt fra 1. oktober, har Statskog i samråd med NJFF- Nordland gjort endringer i jakttida for fjellrype i Nordland.

Rype Saltfjellet Kristian Sivertsen Kristian Sivertsen

Statskog ser at tidligere fattet vedtak om å stoppe rypejakta fra 1. oktober 2015, gjort med bakgrunn i resultatene fra lirypetaksering i Nordland, ville ha rammet lokale jegeres jaktmuligheter spesielt hardt.

Nordland er et langstrakt fylke med store variasjoner. Vi har i dag en svært begrenset informasjon om produksjon og tetthet hos fjellrype i motsetning til lirype. Det er imidlertid grunn til å tro at 2015 har vært et dårlig produksjonsår, også for fjellrype i store deler av fylket.

Selv om lirype nok generelt er utsatt for et høyere jaktpress enn fjellrype, finnes det lokale områder som neppe tåler høyt uttak av fjellrype i dårlige produksjonsår. Seinhøstjakt og vinterjakt på fjellrype har sterke tradisjoner i bygdene, og jo lengre nord i Nordland en kommer dess mer betyr dette for den enkelte jegers jaktmulighet og dermed trivsel. Mange områder har også lavt jaktpress utover seinhøsten.

Etter en ny vurdering av konsekvensene ved å stenge rypejakta totalt fra 1. oktober, har Statskog i samråd med NJFF- Nordland vedtatt følgende:


Fjellrype

NYTT: Jakttida utvides til også å gjelde i perioden fra 1. oktober. Det vil si jakttid for fjellrype fra
10. september til 23. desember.

2 fjellryper per jeger per dag (i perioden 1. oktober – 23. desember).


Lirype og skogsfugl

Tidligere vedtak opprettholdes. Jakttid 10. september – 30. september

2 ryper pr jeger per dag

1 skogsfugl per jeger per dag

Fredning av brunfugl

Jakt på lirype og alle skogsfuglartene (orrfugl, storfugl og jerpe) er tillatt i perioden 10.-30. september.


Generell sesongkvote: 6 ryper per jeger per sesong uavhengig av art. 3 skogsfugl per jeger per sesong.

Statskog vil løpende vurdere om jaktpresset på fjellrype i enkelte utsatte områder kan bli for høyt, og i så fall kunne stenge for jakt på fjellrype på kort varsel.


Refusjon av kjøpt jaktkort

Med innskrenkninger av sesongen krevde en del jegere refusjon av kjøpte jaktkort. Statskog håper at med den justering av jakttiden for fjellrype en nå har gjort, vil mange frafalle dette kravet. Jegere som fortsatt ønsker jaktkort refundert, må henvende seg på nytt til Statskog Friluftstorget e-post: friluftstorget@statskog.no