Hopp til hovedinnhold
Lirype Terje Kolaas Kun Web
Terje Kolaas
Jakt og fiske

Mange ryper i nord, begredelig i sør

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Lengst i nord er bestanden bra, viser Statskogs rypetellinger. Men i sør blir jakta avlyst flere steder.

Landets største grunneier har de siste ukene hatt over 500 rapportører i sving for å telle ryper i terrenget. Takseringene gir grunnlag for å sette riktige jaktkvoter.

– Det går et skille i bestanden omtrent ved Polarsirkelen i år. I Troms og lengst nord i Nordland er det gode rypebestander i år, særlig på kysten i Troms. Sør for Saltfjellet er ganske begredelig hele veien, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Forholdene i Midt- og Sør-Norge sammenlignes med rypejakta 2012, den dårligste i manns minne.

For Troms er imidlertid dagskvoten seks ryper. I Nordland blir kvoten i år to per dag og seks per sesong. Fra 1. oktober er det jaktstopp på rype og skogsfugl i fylket.

Avlyst

I et av Statskogs mest populære område for skogsfugl- og rypejakt, Ljørdalen i Trysil, er det bestemt at rypa og skogsfugl skal fredes i år. Jakta avlyses også på Statskogs eiendommer i Femundsmarka og på Hjerkinn i Dovre kommune.

– Det er første gang jeg opplever det i min tid i Statskog. Jegere liker forutsigbarhet, og mange har kjøpt jaktkort på forhånd. De vil få kortet refundert, sier Breisjøberget.

Også andre aktører har bestemt seg for å avblåse rypejakta i år, som Kvikne Fjellstyre i Sør-Trøndelag, Øvre Numedal Fjellstyre i Buskerud og Dalsbygda Jaktlag i Hedmark. Andre vurderer det samme.

– Lokal fredning har liten innvirkning på de vanlige svingningene i bestanden. Det er siste utvei, og brukes først når det er svært lite fugl igjen i terrenget. Erfaringen viser at jegerne er ekstra effektive når bestandene er så lave som i år, sier han.


Farlig ruging

Rypene har vært under ekstra stort press i år. I sør krasjet gnagerbestanden allerede i februar. Det betyr at rev og andre predatorer spiser eggene til rype og skogsfugl i stedet.

I tillegg lot våren og sommeren vente på seg. For eksempel lå temperaturen i indre og høyereliggende strøk i Sør-Norge to-tre grader under det normale i mai, ifølge Meteorologisk institutt.

– I fjellet ble hele snøsmeltingen satt på vent i lang tid. I slike år må rypene oppsøke barflekker å ruge på. Der blir de svært sårbare. Rødreven kan bare lete opp sånne flekker og være ganske sikker på å finne mat der, sier Breisjøberget.

Nyklekkede rypekyllinger lever nesten utelukkende på innsekter de første ukene. Når de blir født i snørike omgivelser, er tilgangen på mat derfor liten.

I nord har gnagerbestanden klart seg mye bedre under snøen. I deler av Finnmark og Troms var mai også varmere enn normalt.

– Det er også lokale variasjoner som avgjør hvor mange ryper som lever opp. Det har for eksempel ikke gått så bra i deler av Helgeland som i Troms. Troms hadde et veldig godt rypeår i fjor også, så her har det vært relativt flere stamfugl i sving med reproduksjon, sier Breisjøberget.

Etter to år med oppgang, ser det dermed ut til at rypejegerne må belage seg på fangstnedgang igjen. 140 000 liryper og 82 450 fjellryper ble skutt i fjor, en oppgang på henholdsvis 40 og 27 prosent.

Rypejakta starter 10. september.

Les mer om Statskogs fuglejakt