Hopp til hovedinnhold
Rype i solnedgang
Kjartan Trana

Fugl

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl over hele landet. På våre areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. Vi har fokus på bærekraftig forvaltning, og det medfører at enkelte områder er underlagt restriksjoner.

Rypejakt

Statskog er en betydelig tilbyder av rypejakt. Vi har spesielt store arealer i Nordland og Troms, men vi har også gode jaktområder på Sør- og Østlandet.

Rypejakta er "folkejakta" i Norge. Det er opp mot 50.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund har blitt veldig populært. Statskog kan også tilby gode terreng for jakt på fjellrype.

Slik sikrer vi bærekraftig rypeforvaltning - Statskogs rypeweb

Se informasjon om kortsalg, sesong og ukesjakt, søknadsprosess og viktige datoer nedenfor.

Jakt på skogsfugl

Statskog forvalter store skogområder egnet for skogsfugljakt. Gode skogsfuglterreng er ofte rene barskog-områder. Det som mange omtaler som "trollskog", er attraktiv skog for skogsfugljakt.

Skogsfugljakt er en spennende og krevende jaktform da de er sky og er mestere på å lure seg unna. Det henger spesielt høyt å skyte en tiur!

Skogsfugl er en samlebetegnelse på:

  • tiur
  • røy
  • orrhane
  • orrhøne
  • jerpe

Sesongen varer fra 10. september til 23. desember.

Se informasjon om kortsalg, sesong- og ukesjakt, søknadsprosess og viktige datoer nedenfor.

Kortsalg, sesong- og ukesjakt

Sesong- og ukesjakt

Vi har valgt å innføre søknad og trekning på jaktkort med perioder på store deler av Statskogs jaktfelt. Årsaken til dette er at etterspørselen er større enn tilbudet. Vi unngår uheldige effekter ved konkurranse og tilgjengelighet, og dermed sikrer vi en mest mulig rettferdig fordeling av jakta.

Ordinært kortsalg

Salgsstart for dagskort og periodekort som blir til overs etter trekning, blir lagt ut for salg mellom 13. og 22. mai. Datoene nedenfor er omtrentlige. Sjekk det enkelte tilbud.

Søknadsprosess og viktige datoer

Årets tilbud gjøres tilgjengelig
Søknadsfrist
Trekning
Salgsstart for dagkort og periodekort som er igjen etter trekning
Salgsstart jaktkort i Nordland og Troms
Regulering av jakttilgang for rype- og skogsfugl offentliggjøres

Annen fuglejakt

Småviltjakt er mye mer enn jakt på rype og skogsfugl. Visste du at det skytes mer trost enn skogsfugl i Norge? Trost er en liten fugl og du trenger mange til et måltid. Trost har bær på på menyen som setter god smak. Det er utrolig godt!

Rugde er en vadefugl og er undervurdert som jaktobjekt. Den kan jaktes på samme måte som skogsfugl og rype med stående fuglehund. Det er en spennende og utfordrende jaktform som kan by på mange skuddsjanser.

På jaktkortet for småvilt kan du jakte på bl.a.:

  • rugde
  • duer
  • trost
  • gås
  • and

Det er ikke begrensninger på antall felte vilt på denne type jakt.

Fugl