Hopp til hovedinnhold
Rype i solnedgang
Kjartan Trana

Fugl

Statskog tilbyr jakt på rype og skogsfugl over hele landet. På våre areal kan det også jaktes på andre arter som f.eks. rugde, ender, gås og trost. Jakt på rype og skogsfugl har tradisjonelt stor etterspørsel. Vi har fokus på bærekraftig forvaltning, og det medfører at enkelte områder er underlagt restriksjoner. Disse finner du nederst på siden.

Rypejakt

Statskog er en betydelig tilbyder av rypejakt. Vi har spesielt store arealer i Nordland og Troms, men vi har også gode jaktområder på Sør- og Østlandet.

Rypejakta er "folkejakta" i Norge. Det er opp mot 50.000 jegere som oppgir at de jakter ryper hvert år. Lirypejakt med hund har blitt veldig populært. Statskog kan også tilby gode terreng for jakt på fjellrype.

Slik sikrer vi bærekraftig rypeforvaltning - Statskogs rypeweb

Jakt på skogsfugl

Statskog forvalter store skogområder egnet for skogsfugljakt. Gode skogsfuglterreng er ofte rene barskog-områder. Det som mange omtaler som "trollskog", er attraktiv skog for skogsfugljakt.

Skogsfugljakt er en spennende og krevende jaktform da de er sky og er mestere på å lure seg unna. Det henger spesielt høyt å skyte en tiur!

Skogsfugl er en samlebetegnelse på:

  • tiur
  • røy
  • orrhane
  • orrhøne
  • jerpe

Sesongen varer fra 10. september til 23. desember.

Viktige datoer

Åpning for salg av de fleste jaktfelt
Regulering av jakttilgang for rype- og skogsfugl offentliggjøres

Annen fuglejakt

Småviltjakt er mye mer enn jakt på rype og skogsfugl. Visste du at det skytes mer trost enn skogsfugl i Norge? Trost er en liten fugl og du trenger mange til et måltid. Trost har bær på på menyen som setter god smak. Det er utrolig godt!

Rugde er en vadefugl og er undervurdert som jaktobjekt. Den kan jaktes på samme måte som skogsfugl og rype med stående fuglehund. Det er en spennende og utfordrende jaktform som kan by på mange skuddsjanser.

På jaktkortet for småvilt kan du jakte på bl.a.:

  • rugde
  • duer
  • trost
  • gås
  • and

Det er ikke begrensninger på antall felte vilt på denne type jakt.

Viktige datoer

Salgsstart jaktkort på de fleste jaktfelt
Salgsstart jaktkort i Nordland og Troms
Regulering av jakttilgang for rype- og skogsfugl offentliggjøres

Høstens regulering av rype- og skogsfugljakt 2023

For å sikre at vår forvaltning av ryper og skogsfugl er bærekraftig, analyserer vi jakttrykk og takseringsdata over år. Hver høst går medlemmer i lokale jeger- og fiskerforeninger og hundeklubber over 3300 kilometer takseringslinjer for Statskog. Reguleringene blir satt med bakgrunn i det totale datagrunnlaget fra historisk uttak og jakttrykk, samt utvikling av kyllingproduksjon og stamfugl over år.

For statsallmenningene gjelder egne bestemmelser, se informasjon fra det enkelte fjellstyre.

Tilgjengelig rype- og skogsfugljakt

Statskogs tellinger viser positive tegn i nord, men fra Trøndelag og sørover er utviklingen i bestanden så svak at statsforetaket kun unntaksvis åpner for rypejakt. For skogsfugl er bildet variert.

Les mer og se oversikt over de aktuelle jaktterrengene her: Regulering av rype- og skogsfugljakt hos Statskog

Rypetellingene i Nordland og Troms viser en så positiv utvikling at det blir jakt i alle felt. Unntaket er Hattfjelldal som har for svak kyllingproduksjon.

I mange felt blir antallet jegere som slipper til begrenset for å sikre et bærekraftig nivå på uttaket. Her er kart over reguleringer for rypejakt på Statskogs områder i Nordland og Troms:

NB! Gjeldende jaktreguleringer per jaktfelt ligger inne på det aktuelle jakttilbudet på inatur.no

Nasjonal maksfangst

Statskog regulerer ikke ved bruk av kvoter, men gjennom å begrense det totale antallet dager det blir jaktet i åpne områder. Dette gir en mer presis forvaltning.

Som en ekstra sikkerhetsventil har Statskog en gjennomgående regel om maksfangst på fire ryper og to skogsfugl per jeger per dag. Dette gjelder alle områder. Regelen kan bidra til å hindre for store uttak i sårbare områder

Der det ikke er lov til å jakte rype, gjelder fortsatt en maksfangst på to skogsfugl.

Fugl