Hopp til hovedinnhold
Løkemyrodden i Sølvverkskogene
Thomas Xavier Floyd
Andre nyheter

Regjeringen vil ikke privatisere Statskog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Statsbudsjettet legger ikke opp til at Statskog skal privatiseres.

NTB skriver i dag at regjeringen vil selge ytterligere 150.000 mål av Statskogs eiendommer.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sier til NTB at Statskog vil bli videreført med de samme oppgavene og den samme organiseringen som i dag når forslaget til statsbudsjett legges fram onsdag.

Det har vært frykt blant enkelte for at statens skogselskap skulle bli hel- eller delprivatisert etter at foretaket utredet spørsmålet om hvordan Statskogs økonomisk drivbare skoger kan privatiseres, i tråd med Listhaugs bestilling.

Statskogs styre åpnet i utredningen for noe mer salg av enkelteiendommer kombinert med oppretting av flere aksjeselskaper der Statskog er deleier.

Selger mer skog

Regjeringen foreslår nå å utvide det såkalte arronderingssalget med 150.000 mål, i tillegg til de 600.000 målene de rødgrønne vedtok å selge.

Begrunnelsen er at Statskog sitter på mange «relativt små og spredte» eiendommer som det er vanskelig å drive på en effektiv måte. Disse eiendommene kan imidlertid drives effektivt av en grunneier med tilliggende eiendom.

– Statskog har gjennomført en grundig utredning. En videreføring og utvidelse av det pågående skogsalget fra Statskog vil styrke det lokale og private eierskapet, og gjøre skogdriften mer lønnsom og konkurransedyktig, sier Listhaug til NTB.

Politisk motstand

Statskog SF har så langt solgt 146 eiendommer, hvilket utgjør om lag 270 000 mål i 16 fylker og 71 kommuner. 70 prosent av eiendommene er solgt til lokale kjøpere, og om lag 20 prosent er solgt til kommuner og Miljødirektoratet. Ingen eiendommer er solgt til utenlandske eiere.

Arbeiderpartiet har allerede gått imot forslaget om ytterligere nedsalg, noe som ble vedtatt på landsmøtet i april. Senterpartiet har uttalt seg noe mer moderat kritisk og åpnet for et forsiktig salg av skogeiendommer.

Les mer om Statskogs eiendomssalg her