Hopp til hovedinnhold
Vefsna over Laksforsen
Gustav Busch Arntsen
Jakt og fiske

Ny fiskeforvalter på plass Vefsna

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Den nye fiskeforvalteren, Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, ble stiftet i september, og skal forvalte Nordlands største laksevassdrag. Fiskeressursene i vassdraget skal forvaltes innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning. Det er spesielt viktig å ivareta det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Den nye fiskeforvalteren, Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA, ble stiftet 22.09.2016.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA skal forvalte Nordlands største laksevassdrag, og er det overordnede lokale forvaltningsorganet for Vefsna. Fiskeressursene i vassdraget skal forvaltes innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning. Det er spesielt viktig å ivareta det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Bakgrunn for det nye forvaltningsorganet, har vært nye krav fra det offentlige lovverket til organisering av laksevassdrag. I Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA er samtlige rettighetshavere medlemmer. Laget favner om hele den lakse- og sjøørret førende sonen i vassdraget, som strekker seg fra Vefsnas utløp i Mosjøen til siste vandringshinder i Grane og Hattfjelldal.

«Laget skal være et felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter i saker tilknyttet lakse- og sjøørretfiske forvaltningen i Vefsnavassdraget. Det vil være veldig positivt for den lokale forvaltningen av elva at alle fiskerettighetshaverne nå er samlet under samme tak», sier nyvalgt leder Gustav Busch Arntsen.

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA vil bli det mest sentrale lokale forvaltningsorgan i den fremtidige forvaltning av Vefsna.

Fiskeforvaltningen ledes av et styre på fem personer med vara som kommer fra de ulike delene av elva.

Stiftelsesmøtet valgte styremedlemmer, leder og nestleder.

Styremedlemmer: Hallvard Høvik, Helge Valrygg, Per Tomas Eiterstraum, Bjørn Brodtkorb og Gustav Busch Arntsen.

Gustav Busch Arntsen ble valg som styreleder og Per Tomas Eiterstraum som nestleder.

Gustav Busch Arntsen fungerer også som daglig leder i fiskeforvaltningen.

Deler av vassdraget vil åpne for fiske i 2018.

Les mer om laksefiske i Statskog her