Hopp til hovedinnhold
Laks i vann
sugar0607/istockphoto

Laks, sjøørret og sjørøye

Statskog har eiendommer med fiskerett i flere anadrome vassdrag. I de fleste elvene har vi fisketilbud i samarbeid med andre grunneiere, men vi har også elver med våre egne korttilbud.


Om det er laksefiske, sjøørret eller sjørøye som frister, Statskog kan tilby fiske i vassdrag i elver i staslige Reisaelva og Kvænangselva I Troms. I Nordland har vi Sørelva og Draugelva i Hellemotbotn, Beiarelva og Storvasselva, Storvatnet i Steigen og deler av Vefsna.

Informasjon

Myndighetene fastsetter lokale begrensninger i fisketid og redskapsbruk for laksefiske som overstyrer regler for innlandsfiske.

Fiskeren plikter å gjøre seg kjent med disse reglene før fisket starter.

Laks