Hopp til hovedinnhold
Laks i vann
sugar0607/istockphoto

Laks, sjøørret og sjørøye

Statskog har eiendommer med fiskerett i flere anadrome vassdrag. I de fleste elvene har vi fisketilbud i samarbeid med andre grunneiere, men vi har også elver med våre egne korttilbud.


Om det er laksefiske, sjøørret eller sjørøye som frister, Statskog kan tilby fiske i vassdrag i elver i staslige Reisaelva og Kvænangselva I Troms. I Nordland har vi Sørelva og Draugelva i Hellemotbotn, Beiarelva og Storvasselva og Storvatnet i Steigen.

Snart er også Vefsnelva friskmeldt. Her har Statskog vært med i et spleiselag sammen med andre for å bygge ei ny laksetrapp.

Statskogs laksefiske som selges på inatur.no

Informasjon

Myndighetene fastsetter lokale begrensninger i fisketid og redskapsbruk for laksefiske som overstyrer regler for innlandsfiske.

Fiskeren plikter å gjøre seg kjent med disse reglene før fisket starter.

Laks