Hopp til hovedinnhold
Rype John Lambela
John Lambela
Jakt og fiske

Få ryper i nord, oppgang i sør

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Også i år må rypejegerne belage seg på måtehold, viser Statskogs rypetellinger. Andre helg i september starter den årlige rypejakta over hele landet. Kvotene settes på grunnlag av tellinger i forkant. Her er årets kvoter.

Andre helg i september starter den årlige rypejakta over hele landet. Kvotene settes på grunnlag av tellinger i forkant.

I fjor var det dårlig med ryper i sør og bedre i nord. I år er situasjonen motsatt.

– I nord er det noe bedre jo lengre nord man kommer, og jo lenger ut mot kysten du drar. Her har noen områder en god bestand av stamfugl og middels kyllingproduksjon. Når vi kommer lenger innover, som ved Altevann og Dividalen, er antallet stamfugl og kyllinger betydelig færre, sier jaktkonsulent Kristian Eiken Olsen i Statskog.

Trolig har liten tilgang på smågnagere gjort at fugleegg og kyllinger har vært ekstra utsatt for rev, mår og andre predatorer.

Statskog har satt så lave dagskvoter som mulig i Nordland, i Troms noe høyere.

– Vi mener at det ikke er riktig å stenge for jakt. De lokale forskjellene er svært varierende. Stenger vi enkelte områder, blir det fort et høyere jakttrykk enn ønskelig i nærmeste åpne jaktområde. Derfor mener vi at forsiktig jakt over alt er det mest fornuftige, sier Olsen.

Ikke brunfugl

I Sør-Norge viser rypetellingene en oppgang fra i fjor både på fjellet og i skogen.

– Godt med smågnagere og godt vær i hekkeperioden har gitt resultater. Spesielt skogsfuglområdene på Østlandet viser en bra oppgang i antall kyllinger. For ryper er kyllingproduksjonen fra middels til bra, sier Kristian Eiken Olsen i Statskog.

En ’’god kyllingproduksjon’’ betyr at mange kyllinger klarer seg gjennom våren og sommeren uten å bukke under for dårlig vær og uten å bli spist. Mens stamfugl er fugler som reproduserer og representerer grunnstammen i populasjonen.

Stamfugltettheten er fortsatt noe lav enkelte steder i Sør-Norge.

– Vi ber folk om å vise måtehold og avstå fra å skyte brunfugl, altså orrhøner og røy, sier Olsen.

Men heller ikke i sør blir det noe jubelår for rypejegerne. Årets oppgang er en økning fra et svært dårlig fjorår. I de fleste skogsområder er kvoten satt til to skogsfugler per jeger per dag.

– I de fleste fjellområdene blir det én rype per jeger per dag, det laveste jakttrykket vi tillater, sier han.

Ned 21 prosent

På slutten av 1990-tallet skjøt rypejegerne rundt en halv million ryper i løpet av jakta. Siden har det gått nedover år for år, med noen unntak. 175 000 skutte ryper i fjor var en nedgang på 21 prosent fra året før.

– Det er mange faktorer som påvirker tettheten av rype. Jakt er kun én av dem. I år med god kyllingproduksjon har jakta liten betydning, viser nyere forskning. Men i de årene kyllingproduksjonen krasjer, må vi begrense jakttrykket, sier Olsen.

Les mer om Statskogs rypejakt her