Hopp til hovedinnhold
Villrein
Arne Nyaas
Jakt og fiske

Villreinen frister som aldri før

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

I fjor eksploderte interessen for villreinjakt på Statskogs grunn. Likevel slo antallet søknader i 2016 alle rekorder med god margin. Nå er villreinjakta i gang.

- Dette er en jakt som har pågått siden istiden, og er litt annerledes enn annen storviltjakt. Det frister tydeligvis stadig flere, sier fungerende fagsjef jakt og fiske i Statskog, Kristian Olsen.

Fem prosent får
Statskog har 110 villreintilbud i Dovre og Njardarheim. I fjor kom det inn 1263 søknader på tilbudene. I år kom det inn hele 2027 søknader på samme antall tilbud. Det betyr at kun fem prosent av søkerne kommer gjennom nåløyet.

- Det skjer ingen forskjellsbehandling når det gjelder å få tildelt jakt. Vi trekker blant alle som søker, og alle har akkurat like store muligheter hos Statskog, forteller Kristan Olsen.

Villreinjakt pågår i perioden 20. august til 30. september, da fjellet kanskje er på sitt aller vakreste. Det stilles ingen særskilte krav til villreinjakt, ut over ordinære krav som stilles til all storviltjakt. Mange gjennomgår imidlertid kurs i villreinjakt.

Villreinjakt med urpreg
- Det er et slags urpreg over villreinjakt. Denne jakta har pågått siden istiden, og innebærer at du må gå langt til fjells for å jakte. Og selv om vi gjerne snakker om store, åpne områder er det vanskeligere å felle villrein enn de fleste tror. Dyrene har en nomadisk adferd og beveger seg over store områder. Små høydeforskjeller i terrenget skjuler lett hele flokker. Og til syvende og sist må du komme så nært som 100-150 meter unna dyret – uten at du har skremt det over alle hauger, forteller Olsen som selv holder kurs i villreinjakt i Njardarheim.

Hvorfor interessen er så sterkt økende, er det ikke gjort noen systematisk undersøkelse av. Men Olsen opplever at friluftsliv og naturopplevelser står sterkere enn noen gang, også i nye generasjoner.

- Rå opplevelse
- Villreinjakt skiller seg også ut ved at det er en solo-jakt, hvor du ikke er avhengig av et jaktlag og all organisering rundt det. Og skyter du villrein langt til fjells, parterer du dyret på fjellet og bærer svært tungt i mange timer før du kommer ned igjen. Det høres kanskje rart ut, men alt i alt gir dette en fysisk krevende og rå opplevelse som stadig flere ønsker seg, sier Kristian Olsen.

Les mer om villreinjakt i SatskogFakta om villreinjakt

Elg og hjort utgjør hovedtyngden av storviltjakta i dag, etter at disse bestandene økte sterkt på midten av forrige århundre. Før 1950-tallet var villrein relativt dominerende innen storviltjakt.

I Norge har vi villrein i fjellområdene fra Sør-Trøndelag og sørover. Av rundt 30 000 dyr befinner omtrent halvparten seg på Hardangervidda. En stor andel av de resterende holder til i Setesdalsheiene, Rondane, Skarvheimen og Dovrefjell.

Norge er det siste landet i Europa som har villrein og har et særskilt ansvar for bestanden. I motsetning til elg og hjort forvaltes ikke villreinen av kommuner og fylkeskommuner, men av Klima- og miljødepartementet gjennom fylkesmenn og villreinnemder.

I fjor ble det felt nesten 6500 villrein i Norge. Bestanden overvåkes nøye. Jakt regnes som en nødvendig del av forvaltningen for å opprettholde dyr i god kondisjon og stabile bestander.

Felte villrein 2004-2015:

2004: 3895 2005: 4817 2006: 5091 2007: 4670 2008: 5155 2009: 5098 2010: 5447 2011: 5423 2012: 5451 2013: 7140 2014: 7944 2015: 6500 (Kilde: Statistisk sentralbyrå)