Hopp til hovedinnhold
Dovrefjell Torkel Skoglund Utsnitt
Andre nyheter

Norges Fjellstyresamband og Statskog SF har inngått en ny samarbeidsavtale om forvaltning av statsallmenningene

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Avtalens formål er å legge til rette for at statsallmenningene forvaltes effektivt og med høy kvalitet til beste for rettighetshavere, eier, lokalsamfunn og storsamfunn i et langsiktig perspektiv.

Styreleder i Statskog, Gunnar Olofsson, og styreleder i Norges Fjellstyresamband, Arnodd Lillemark

Norges Fjellstyresamband (NFS) og Statskog SF (SSF) har inngått en ny femårig samarbeidsavtale om forvaltning av statsallmenningene.

Avtalens formål er å legge til rette for at statsallmenningene forvaltes effektivt og med høy kvalitet til beste for rettighetshavere, eier, lokalsamfunn og storsamfunn i et langsiktig perspektiv.

Den nye avtalen har en klar intensjon om økt gjensidig åpenhet og tillit, noe NFS og Statskog håper vil gi positive effekter.

I avtalen forplikter NFS og SSF seg til å videreutvikle et samarbeid som skal sette partene bedre i stand til en effektiv og god oppgaveløsning lokalt og sentralt i lys av formålet med avtalen

Norges Fjellstyresamband og Statskog SF er gjensidig avhengig av et godt samarbeid for å kunne yte effektiv service overfor kunder og brukere. Samarbeid er også nødvendig for å ivareta natur- og miljøverdier og for å utnytte det økonomiske potensialet i statsallmenningene. Partene mener at de utfyller hverandre godt på de fleste områder, og at de ved samhandling kan oppnå mer enn de kan oppnå hver for seg.

Avtalen ble undertegnet av Arnodd Lillemark (t.h), styreleder i Norges Fjellstyresamband og Gunnar Olofsson, styreleder i Statskog SF.

Les mer om Statskogs samarbeidsordninger