Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

SB Skog vurderes solgt

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog SF vurderer å selge SB Skog.

Statskog har som hovedstrategi å utvikle foretaket som en ledende og industriell (verdikjedeorientert) skogeier. Statskog ønsker nå å konsentrere sin virksomhet ytterligere omkring skogeierrollen og vil på denne bakgrunnen vurdere å selge foretakets eierandeler i SB Skog.

Statskogs vurdering er at for å opprettholde en god og langsiktig lønnsomhet for skogeiere og norsk skogindustri er det nødvendig at hele verdikjeden fra rot til industri blir stadig mer kostnadseffektiv og innovativ.

Statskog er opptatt av at et eventuelt salg av SB Skog skal bidra til dette gjennom å videreutvikle konkurransen i markedet for avvirkning og omsetning av tømmervirke og skogtjenester.