Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Statskog SF skal utrede privatisering av skogvirksomheten

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog skal belyse ulike modeller for privatisering.

Statskog SF er i foretaksmøte fredag 10. oktober bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, inkludert økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, samt andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet.

Regjeringen er opptatt av allmennhetens adgang til og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv. Statskog SF er derfor bedt om å belyse i hvilken grad disse interessene kan bli påvirket som følge av privatiseringen av skogvirksomheten, og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere.