Hopp til hovedinnhold
Sarek-elg
Nils Fredrik Stenseth
Jakt og fiske

Nå starter kampen om elgjakta

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

1. april åpner påmeldingen til landets eneste åpne elgjakt. I fjor meldte nesten 1000 jaktlag seg på i kampen. Fra 1. til 30. april er det mulig å søke på storviltjakt på statens grunn. Hvem som får jakte, avgjøres ved loddtrekning.

– Mange steder i landet er det i praksis vanskelig å slippe til på elgjakt hvis du ikke allerede er med i et lag. Derfor er pågangen stor hos oss, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

I fjor søkte 920 jaktlag på de 219 ledige jaktfeltene som Statskog administrerte. Et typisk elgjaktlag består av fem jegere.

I år blir det mulig å søke på cirka 280 felt. Noen jaktfelt deles opp i to perioder så to lag slipper til.

– Noen felt er svært populære. Rekorden i fjor var at 163 jaktlag søkte på det samme feltet, i Stor-Elvdal i Hedmark, sier Breisjøberget.

Stor-Elvdal er da også landets tredje største elgkommune, så rik på elg at de i fjor høst fikk på plass en ti meter høy elgstatue i skinnende metall ved riksvei 3 for å gjøre bilistene oppmerksom på risikoen for elgpåkjørsler.

Mer hjort

Storviltjakt er langt fra bare elg, selv om det er elgjakta som får det meste av oppmerksomheten. Sist jaktår ble det faktisk felt nesten 2000 flere hjort enn elg, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

– Elg har det vært mange av i lengre tid, mens hjortebestanden har økt mye de siste årene. Elgbestanden er redusert i Sør- og Midt-Norge i senere år, mens hjorten fortsetter å spre seg til nye områder, sier Breisjøberget.

Grovt skissert har elgjakt i stor grad foregått øst for Langfjella og i Nord-Norge, mens storviltjegere på Vestlandet først og fremst har jaktet hjort. Nå er hjorten mer vanlig på Østlandet også.

60 930 elgjegere og 45 220 hjortejegere var i sving i fjor. Jaktfeltene som Statskog legger ut, inneholder som oftest jakt på både elg og hjort.

Importerer

Det meste av storviltkjøttet havner i jegernes egne frysere. Men etter hvert har flere aktører spesialisert seg på mottak og foredling av elg. Norsk hjort finner i liten grad veien til butikker og restauranter.

– Hjortekjøtt er finere i strukturen enn elgkjøtt, men det meste som er å få kjøpt i Norge er importert fra New Zealand. Der har de utviklet en stor oppdrettsnæring på hjort, sier Breisjøberget.

Storviltjakt inkluderer også rådyr og villrein. Sistnevnte mobiliserer færre jegere enn elgjakt og hjortejakt, men kampen om plassen på statsgrunn er til gjengjeld hardere.

– Det er en ganske annen jaktform, men har økt veldig i popularitet. Villrein er urjakta, mann mot dyr i vill natur. Hos oss er interessen ti ganger så stor som tilbudet, sier Jo Inge Breisjøberget i Statskog.

Søknader til storviltjakt sendes inn via jaktportalen inatur.no. Loddtrekningen skjer i midten av mai.

Storviltjaktåret 2015/2016:

Elg: Skutt: 33 199. Kvote: 40 734. Jegere: 60 930.

Hjort: Skutt: 35 140. Kvote: 54 081. Jegere: 45 220.

Rådyr: Skutt: 25 724. Kvote: 41 183* Jegere: 40 270.

Villrein: Skutt: 6509. Kvote: 20 912. Jegere: 10 570.

(Kilde: SSB. *Kvotetallet for rådyr er hentet fra Hjorteviltregisteret, ikke hele landet er talt med.)

Les mer om Statskogs tilbud om elgjakt her