Hopp til hovedinnhold
Mår i ett tre
Terje Kolaas
Jakt og fiske

Mår like stor eggtyv som rev

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Kameraovervåkning avslører at mår er en skogsfuglenes verste fiender. Fra naturens side blir ryper og annen skogsfugl utsatt for mye mer effektive jegere enn mennene og kvinnene som drar på jakt i september.

Fra naturens side blir ryper og annen skogsfugl utsatt for mye mer effektive jegere enn mennene og kvinnene som drar på jakt i september.

– Det har vært antatt at rev og mår er eggtyver, men det har vært uklart hvem av dem som er mest aktiv, sier stipendiat Torfinn Jahren ved Høgskolen i Hedmark.

Han og et lag av forskere har overvåket rundt 400 storfugl-, orrfugl- og lirypereir siden 2009 som del av et forskningsprosjekt sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag. Det har resultert i et rikholdig arkiv av bevismateriale.

Hittil har det vært mest oppmerksomhet om rødrev som største trussel. Nå er det bevist at mår er en like stor reirtyv for storfugl og orrfugl. Forskerne tror det samme gjelder for rype i områder hvor mår og rype overlapper i leveområde.

– Nesten alle reirene i undersøkelsen er overvåket med kameraer utstyr med bevegelsessensorer. Det er den første europeiske studien på disse artene der den metoden brukes, sier Jahren.

På de aller fleste bildene er det rev og mår som er på ferde, og jevnt fordelt mellom de to.

– Fang mår

Til tross for det, jaktes det mye mindre på mår enn rev. Siste jaktår ble det innrapportert 22 440 rødrev, mot bare 4420 mår, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det vil landets største grunneier Statskog gjerne endre på.

– Rypejegere har her en god anledning til å bidra til at flere kyllinger av rype og annen skogsfugl vokser opp. Akkurat som rev, tåler mår et mye større jakttrykk enn i dag. De er også lettere å jakte på enn rev, sier jaktkonsulent Kristian Eiken Olsen i Statskog.

Han har selv vært på mårjakt mange ganger og mener det er flere grunner til at flere bør drive med det.

– Det er en spennende jakt, særlig nå som det har kommet snø og du kan følge spor. Det er spennende ikke å vite hva som venter rundt neste sving.

Den vanligste jaktmetoden er å sette opp feller med åte.

– Mårjakt er en lavterskeljakt, som også barn kan være med på. Når man setter opp feller eller sjekker de som allerede er satt opp, er det ikke noe krav til at man må være stille. Og turen kan kombineres med skogtur med bålkos og andre aktiviteter, sier Olsen.

Mårjakta startet 1. november og varer til 15. mars. Statskog har ett samlet jaktkort for alle typer smårovviltjakt på sine områder, til 100 kroner året.

400 kroner

Prisen for et mårskinn er fortsatt relativ god. Mens verdien av reveskinn har gått ned fra 500-600 kroner på 1980-tallet til 100-150 kroner i dag, får jegere i underkant av 400 kroner for et mårskinn. Prisen har holdt seg ganske stabil de siste ti årene.

Pels av mår er ansett som et billig substitutt for sobel. Oslo Skinnauksjoner solgte i overkant av 1600 mårskinn siste jaktår.

– Mårpelsen er på sitt beste fra desember og fram mot paringstid. Vi tar imot viltskinn av rev, mår og mink fram til april. Skinnene sorteres og bys fram på auksjon i Helsingfors, sier Torkil Tveter, markedssjef for Oslo Skinnauksjoner.

Skinnene skrapes frie for fett strekkes på tane og tørkes. Så kan de for eksempel sendes til Oslo Skinnauksjoner.

Les om Statskogs jaktkort for smårovvilt