Hopp til hovedinnhold
Løkemyrodden i Sølvverkskogene
Thomas Xavier Floyd
Andre nyheter

Mange vil kjøpe statens skoger

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Statskog er i gang med det største statlige eiendomssalget i moderne tid. Da 22 skogteiger nylig ble lagt ut for salg, ble de fleste solgt i løpet av en uke.

De 22 eiendommene var fordelt på ti norske fylker og omfattet blant annet Hetlandskogen i Rogaland, Grimsgård i Buskerud, Rognryggen i Nordland og Langvatnet i Nord-Trøndelag.

– Interessen har vært voldsom, og enda større denne runden enn forrige. Det er nok en effekt av at det er blitt mer kjent at vi selger skog. Flere kjøpere mobiliserer, sier arronderingssjef Carl Petter Wister i Statskog.

Til sammen skal Statskog selge om lag 500 000 dekar skog, eller 500 kvadratkilometer. Det er ikke ofte staten kvitter seg med så store områder.

– Kjøpet av Borregaard-eiendommene åpnet for en større gjennomgang av de eiendommene som foretaket eier fra før. Skogteigene vi selger ligger spredt ut over hele landet. Nedsalget gjør den samlete eiendoms- og skogsdriften til Statskog enklere og mer kostnadseffektiv, sier Wister.

I 2010 kjøpte Statskog Borregaard-skogene av Orkla, i alt 1,1 millioner dekar skog- og utmarkseiendommer. Prislappen var 1,725 milliarder kroner. Med kjøpet ble staten en betydelig større skogeier. I fjor avvirket Statskog tre ganger så mye skog som året før.


Lokalt salg

De statlige skogteigene legges ut for salg to ganger i året, høstens runde var den fjerde. Til nå er 87 eiendommer solgt. 56 av dem er kjøpt av lokale jord- og skogeiere.

– Landets skogeiere får her en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget sitt. Å kjøpe skog er en langsiktig investering, og historien viser at prisen på eiendom stiger over tid. Det er nok mye av forklaringen på den store interessen vi opplever, sier Wister.

Direktoratet for naturforvaltning er også en stor kjøper og har så langt sikret seg 15 eiendommer. I tillegg er fire kommuner blant kjøperne.

Salg av landbrukseiendommer er underlagt konsesjonsloven, som i praksis betyr at kjøper og pris skal godkjennes av kommunen eiendommen ligger i. De 22 eiendommene i denne salgsrunden har derfor formelt sett ikke fått nye eiere ennå siden konsesjonsbehandlingen gjenstår.


Gjør klar neste

2014 blir et toppår for skogsalget. Da skal mer enn 120 000 dekar legges ut for salg.

– Hvilke eiendommer vi skal beholde og hvilke vi velger å selge, er en prosess som pågår. I disse dager starter vi arbeidet med å klargjøre de eiendommene som skal selges neste år, sier arronderingssjefen.

Salgsprosessen sluttføres i 2017.

Statskogs eiendomssalg