Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Andre nyheter

Her selger staten skog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Statskog solgte skogeiendommer for til sammen 70 000 dekar i fjor. Nå er det klart for en ny salgsrunde. Bakgrunnen for salgene er Statskogs kjøp av Borregaard-skogene i 2010. Et av vilkårene var at Statskog skulle selge eiendommer foretaket eide fra før. Inntektene fra salget skal gå til å betale ned lånet Statskog fikk fra staten i forbindelse med kjøpet.

Her selger staten skog - våren 2015

I perioden 2011 til 2017 skal Statskog selge eiendommer som til sammen utgjør rundt 600 kvadratkilometer. Salget har nå kommet halvveis.

– Nedsalget gjør eiendoms- og skogsdriften til Statskog enklere og mer kostnadseffektiv, sier arronderingssjef Carl Petter Wister i Statskog.

I løpet av fjoråret ble 70 000 dekar solgt, eller 70 kvadratkilometer. Lokale jord- og skogeiere utgjorde majoriteten av kjøperne.

Største grunneier

Skogteigene som selges ligger spredt ut over hele landet. Det store flertallet av de 17 eiendommene som ble solgt i siste salgsrunde gikk unna på få uker.

– Interessen for eiendommene er stor. Også i tidligere runder har nesten alt gått unna på kort tid, som regel en uke. Omsetningshastigheten er avhengig av beliggenhet og pris. Det tar noe lenger tid å selge de dyreste eiendommene, sier Wister.

Kjøper får også jakt- og fiskerettighetene med på kjøpet.

Med 59 000 kvadratkilometer i porteføljen, noe som tilsvarer en femdel av fastlands-Norge, er Statskog landets største grunneier. 26 000 kvadratkilometer er statsallmenninger i Midt-Norge og Sør- Norge, som forvaltes i samarbeid med lokale fjellstyrer.

17 prosent av Statskogs areal er skog. Produktiv skog på områder som de forvalter selv tilsvarer 2400 kvadratkilometer.

Utreder privatisering

Regjeringen har bedt Statskogs styre om å utrede ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten. I dette inngår også en vurdering av en utvidelse av det pågående arronderingssalget.

Styret skal også belyse i hvilken grad allmennhetens tilgang til jakt, samt vilkår for jakt, fiske og friluftsliv kan bli påvirket av en privatisering. I dag er Statskog en av landets største tilbydere av jakt og fiske til allmennheten. Jegere har lik tilgang til jakt på storvilt gjennom loddtrekning. Alle kan kjøpe jaktkort for småvilt. Et felles fiskekort til 50 kroner dagen gir adgang til fiske i 60 000 vann.

Styret skal legge fram sin innstilling for regjeringen innen 1. mars.

Klart for ny runde

Imens skal det pågående arronderingssalget fortsette som planlagt.

– Neste annonsering av eiendommer for salg kommer 8. mai. Vi venter like stor pågang av interessenter som tidligere. Det er alltid interesse for å investere i eiendom, sier Carl Petter Wister i Statskog.

De statlige teigene legges ut for salg to ganger i året. Runden i mai er den niende.

Les mer om Statskogs eiendomssalg