Hopp til hovedinnhold
Snøugle i Troms
John Lambela
Andre nyheter

Overraskende bra regionutvalg

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Det er to år siden Statskogs regionutvalg i Troms og Salten ble stiftet. Mandag og tirsdag var begge regionutvalgene samlet i Narvik for å evaluere. Utvalgslederne Finn-Obert Bentsen i Salten og Stian Holm Strømseth i Troms mener erfaringen har vært så bra at de ønsker å være med videre i sine respektive regionutvalg. Men begge ønsker å videreutvikle utvalgene.

- Jeg er svært positivt overrasket etter to år i Statskogs regionutvalg i Salten. Utvalget har brakt Statskog nærmere kommunene, og det er en stor bonus, sier ordfører i Beiarn og medlem i Statskogs regionutvalg i Salten, Monika Sande.Hun legger ikke skjul på at hun var svært skeptisk da hun gikk inn i utvalget for to år siden.

- Jeg var nok temmelig sikker på at Statskog kun tok et slikt grep for å «kjøpe» seg legitimitet. Men jeg synes faktisk at Statskog og vi har fått til en viktig og god dialog mellom kommunene, interessenter og Statskog, sier Sande.

Statskogs regionutvalg i Troms i 2015 Arnhild Holstad

To års fartstid

Det er to år siden Statskogs regionutvalg i Troms og Salten ble stiftet. Mandag og tirsdag var begge regionutvalgene samlet i Narvik for å evaluere.

Utvalgslederne Finn-Obert Bentsen i Salten og Stian Holm Strømseth i Troms er langt på vei enige med Sande. Erfaringen har vært så bra at de ønsker å være med videre i sine respektive regionutvalg. Men begge ønsker å videreutvikle utvalgene.

- Vi føler at vi har hatt stor påvirkning på spørsmål angående jakt, fiske og friluftsliv. Men hadde gjerne sett at vi fikk mer ansvar for eller påvirkningsmulighet på inntektsbringende prosjekter. Vi ønsker også å få makt over «Statskog-millionen» som deles ut hvert år sammen med fylkeskommunene, sier Strømseth.


Har livets rett

Bentsen er enig. Han forteller at han for to år siden var spent på om regionutvalget kom til å bli et supperåd. Nå konkluderer han med at det har livets rett.

- Jeg var spent siden vi er et organ uten beslutningsmyndighet, under regionsjefen i Statskog sitt ansvar og beslutningsområde. Og forbedringspotensialet er der, men alt i alt er alle medlemmene i regionutvalget i Salten fornøyde med hvordan utvalget har fungert, sier Bentsen.

Bentsen trekker fram flere saker om næringsutvikling innen mineral og reiseliv som viktige saker å være i inngripen med for regionutvalget i Salten. De har også engasjert seg i rovviltproblematikken.

Begge regionutvalgslederne trekker fram det å få vist hva utvalgene bestemmer som et klart forbedringspotensial.

- Folk vet ikke hva regionutvalget er – og hva vi gjør. Vi må bli flinkere til å fortelle dem det, sier de to utvalgslederne.

De trekker også fram behovet for å tydeliggjøre rollen og formen til utvalgene.


Styrker Statskogs identitet

Administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog er godt fornøyd med hvordan regionutvalgene har fungert de to første årene – og med tilbakemeldingen de ga ham og Statskog i Narvik.

- Dere har styrket Statskogs rolle og identitet i regionene. Det er veldig nyttig for oss å ha dere direkte i tale. Samtidig vil jeg utfordre dere til å «pushe grensene» når vi nå skal utvikle regionutvalgene videre, sier Aagesen.

I det videre arbeidet ber han regionutvalgene være tydelig på hva de ønsker påvirkning på, og lover samtidig at Statskog skal bli enda bedre til å gi tilbakemelding på innspillene fra utvalgene.


Foto:

Statskog to regionutvalg i Troms og Salten og Statskogs ledelse var samlet i Narvik 26. og 27. januar for å evaluere seg selv. Foran fra venstre: Administrerende direktør i Statskog, Øistein Aagesen, Per Mathis Oskal (Troms), Knut Haugen (Salten), Ann Guro Hansen (Salten), Annfrid Guleng (Troms), Annfinn Pavall (Salten), Monika Sande (Salten).

Bak fra venstre: Kjell A. Zahl (Salten), Stian Holm Strømseth (regionutvalgsleder Troms), Wiggo Gamst (Troms), regionsjef i Statskog Troms Kåre Rasmussen, Rolf-Arnt Sivertsen (Salten), Tore Nysæter (Troms), regionsjef i Statskog Salten Jan N. Nilsen, Finn-Obert Bentsen (regionutvalgsleder Salten). Anne-Rita Niclasson (Troms) var ikke til stede da bildet ble tatt.