Hopp til hovedinnhold
Mot Isdalen i Troms
John Lambela
Andre nyheter

Statskog og Troms fylkeskommune styrker samarbeidet

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog SF og Troms fylkeskommune forlenger samarbeidsavtalen for å styrke arbeidet med næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv. Statskog SF forplikter seg til å sette av en million kroner hvert år i avtaleperioden, mens Troms fylkeskommune bidrar med utviklingsmidler innenfor årlige disponible rammer.

Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg, og administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog SF har i dag signert ny samarbeidsavtale for styrking av arbeidet med næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv i kommuner der Statskog er grunneier for perioden 2015-2017.


Line Miriam Sandberg og Øistein Aagesen Troms Fylkeskommune

Formålet med samarbeidsavtalen er å bidra til næringsutvikling og økt folkehelse innenfor områdene:

  • Prosjekter for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging og stimulering for friluftsliv.
  • Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i tilknytning til Statskogs arealer og i verneområder spesielt.
  • Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet.
  • Prosjekter som støtter bygdeutvikling.
  • Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon.
  • Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet.
  • Prosjekter innenfor mineral og naturstein.

Søknad om støtte skjer over støtteordningen "Statskog/Troms fylkeskommune"