Hopp til hovedinnhold
Kanotur i Femundsmarka
Thomas Rasmus Juell Skaug
Hytter og friluftsliv

Friluftspenger søker prosjekt

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Nå åpner søknadsvinduet for frivillige organisasjoner, lag og foreninger landet rundt som trenger bidrag til friluftsprosjekt.Statskogmillionen støtter små eller store prosjekt og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur.

- Det er enkelt å søke og vi avklarer raskt hvem som får penger i hver runde. Frivillige organisasjoner skaper mye ut av midlene, og det er inspirerende å se at dugnadsånden lever, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

Kanopadling, SUP-brett, sherpa-sti, klatreruter, gapahuker, bålplasser, sykkeldrosje, stimerking, skiløyper, orienteringsposter, jegerrekruttering, arktisk natt i naturen, bålmarsj, buldrevegg og benker på utsiktspunkt er eksempler på ting som tidligere har fått midler fra Statskogs støtteordning.

Elektronisk søknad til Statskogmillionen er tilgjengelig på selskapets nettsider i august. Mer om statskogmillionen her: www.statskog.no/statskogmillionen