Statskogmillionen Statskogmillionen

En million gode grunner til å bruke norsk natur!

Sammen får vi til mer

Derfor vil vi spille på lag med gode krefter som jobber mot samme mål og gi støtte på en million kroner hvert år. I løpet av et år vil inntil 150 tiltak og aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.

Hvorfor?

Fordi friluftsliv og norsk natur gir livskvalitet og folkehelse.

Statskog er en garantist for folks tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Søk om støtte

Ny søknadsperiode åpner våren 2018

Slik søker du

  • Alle organisasjoner kan søke om støtte. Her kan du se hvem som fikk støtte i første og andre runde i 2017.
  • Neste søknadsrunde åpner våren 2018.
  • Søk helst før du starter - vi støtter ikke aktiviteter som er avsluttet.
  • Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst kr 5 000 for å bli vurdert i ordningen.
  • Søknaden din kan gi deg kr 5 000 eller kr 10 000 i støtte. I løpet av et år vil inntil 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog.
  • Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få støtte.