Hopp til hovedinnhold
Tømmerlunne etter skogsdrift i Bangdalen
Steinar Johansen
Skog og klima

Statskog med i nasjonal satsing

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Trefiber skal bli til fiskefor og erstatte engangsplast. Skognæringen i Midt- rykker opp i toppdivisjonen som en av fire nye «Arena Pro-klynger».

WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. To av de bærende prosjektene i hele søknaden er arbeidet med å erstatte fossil plast og fiskefôr med trøndersk trefiber. Statskog og en lang rekke andre aktører i skognæringen står bak arbeidet i klyngesamarbeidet.

Les mer på klyngens hjemmeside