Hopp til hovedinnhold
Sonnofjellet i Namsos
Steinar Johansen

Ny rapport om skog og norske klimagassutslipp

En ny rapport avdekker omfattende klimaeffekt fra skogsektoren i Norge og Sverige. Den understreker hvor viktig det er å regne inn hele verdikjeden i klimaregnskapet. Det er betydelige forskjeller i klimabidraget fra skogsektoren mellom de to landene.

Dagens strukturer i klimapolitikk og rapportering begrenser skogens rolle til å lagre karbon. Dette betyr at hogst av tre alltid regnes som et tap, uten å ta hensyn til gevinsten når fornybare trebaserte produkter erstatter alternativer i andre økonomiske sektorer. Denne rapporten gir en analyse av tidligere og fremtidige klimaeffekter av den skogbaserte sektoren i Norge og Sverige. Den tar hensyn til lagring av karbon i skog og produkter, verdikjedeutslipp, og forhindret utslipp fra alternative produkter med høyere klimagassutslipp.

Det er Statskog sammen med WoodWorks og Skognæringa kyst i Nordic Business Forum som har bestilt rapporten.

Lenke til pressemelding (NTB): Den norske skogsektoren kompenserer for 60 % av de norske klimagassutslippene