Hopp til hovedinnhold
Abborhøgda
Torkel Skoglund
Andre nyheter

Gir gårdsanlegg i jubileumsgave

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Statskog gir skogfinsk gårdsanlegg i jubileumsgave til Fortidsminneforeningen, og sender med en million kroner til restaurering.

Fortidsminneforeningens første 175 år feires med et familiearrangement lørdag 5.oktober på det skogfinske gårdsanlegget Abborhøgda. Da vil foreningen få overrakt anlegget med tilhørende 120 dekar eiendom fra administrerende direktør i Statskog.

Restaureringsmillion

- De får også med en million kroner til bruk for restaurering, samtidig som vi bidrar til å utbedre adkomstveien. Å ta vare på Abborhøgda for framtiden blir en krevende og viktig oppgave som jeg er sikker på at Fortidsminneforeningen vil løse på en svært god måte, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Løfter fram minoritetskultur

Abborhøgda ligger på Varaldskogen, en stor skogeiendom innen Kongsvingers del av Finnskogen. På gårdsanlegget står i dag 10 bygninger som sammen med omkringliggende mosaikk av gamle innmarksstykker gir en unik mulighet til å fortelle skogfinsk historie i grensetraktene mot Sverige. Bygningene ble fredet i 2017. I tillegg fredes nå 120 dekar omkring tunet for å ta vare på – og kunne formidle historien om bygninger og innmark i sammenheng.

- Restaurering og utvikling av dette stedet er viktig for å ta vare på og løfte fram minoritetskultur i Norge, sier Lien.