Hopp til hovedinnhold
Hogstmaskin i arbeid
Wiggo Bråten
Andre nyheter

Viken Skog kjøper SB Skog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Viken Skog SA og Statskog SF har i dag blitt enige om at Viken Skog SA overtar samtlige aksjer i SB Skog AS.

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog ser dette oppkjøpet både som strategisk viktig for å styrke selskapets posisjon i verdikjeden, og som et viktig bidrag til en helt nødvendig strukturrasjonalisering av virkesomsetningen i skogbruket.

- SB Skog og Viken Skog utfyller hverandre godt med hensyn til markedsposisjon, kompetanse og virksomhetsområder. Viken Skog ønsker å utvikle SB Skog videre, til det beste for skogeierne, selskapets kunder og ansatte. SB Skog skal utvikles videre som en offensiv nasjonal aktør i det norske tømmermarkedet, sier Breivik.

- Statskog er godt fornøyd med salget, som både rendyrker Statskog som skogeier, samtidig som det bidrar til utviklingen av norsk skognæring, sier styreleder Gunnar Olofsson i Statskog.

- Dette er en god løsning som vil gi de ansatte gode utviklingsmuligheter og spennende utfordringer i en bransje i endring. Her er det potensial for effektivisering og samordning som vil styrke grunnlaget for videre utvikling. Viken Skog og SB Skog vil sammen bli en sterkere aktør i tømmermarkedet, sier styreleder Jan Helge Nordby i SB Skog.

Styrelederne Olav Breivik i Viken Skog (til venstre) og Gunnar Olofsson i Statskog SF Viken Skog

Foto: Styrelederne Olav Breivik i Viken Skog (til venstre) og Gunnar Olofsson i Statskog SF har undertegnet en avtale om kjøp av SB Skog.

Fakta

SB Skog AS ble etablert i 1997 av Statskog og Borregaard Skoger for å forvalte eiernes skoger i Sør-Norge. Selskapets virksomhet er skogforvaltning, virkesforsyning og skogrydding på linje og bane. Selskapet opererer nå over hele landet. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert på Østlandet. Selskapet har 50 ansatte og har hovedkontor på Elverum. Selskapets årsomsetning er på NOK 600 millioner. Etter at Statskog kjøpte Borregaard Skoger i 2010, ble selskapet et heleid datterselskap i Statskog.

Viken Skog SA er et skogeiersamvirke eid av 10 000 skogeiere på Østlandet. Selskapets årsomsetning er på NOK 1,1 milliard. Selskapet har 73 ansatte og har hovedkontor på Hønefoss. Selskapet er ledende i Norge på omsetning av tømmer og salg av skogtjenester. Viken Skog har også betydelige eierposisjoner i andre viktige deler verdikjeden.