Hopp til hovedinnhold
Statskog Skog
Andre nyheter

Utreder skogselskaper

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskogs styre overleverer utredningen om privatisering til Listhaug i et ekstraordinært foretaksmøte mandag 2. mars. - Det ligger en grundig prosess bak denne utredningen, sier styreleder Gunnar Olofsson.

Noe mer salg av enkelteiendommer kombinert med at det opprettes flere aksjeselskaper der Statskog er deleier. Det er styret i Statskog sin anbefaling til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på hennes forespørsel om hvordan Statskogs økonomisk drivbare skoger kan privatiseres.

Statskogs styre overleverer utredningen om privatisering til Listhaug i et ekstraordinært foretaksmøte mandag 2. mars.

- Det ligger en grundig prosess bak denne utredningen, sier styreleder Gunnar Olofsson.

Utredningen skisserer flere modeller for hvordan Statskogs skoger eventuelt kan privatiseres. For eksempel ved fortsatt salg av spredte skogeiendommer, etablering av ett stort aksjeselskap eller ved å legge noen av Statskogs skogeiendommer inn i flere regionale eller lokale aksjeselskaper.

- Vi anbefaler en kombinasjon av et mindre arronderingssalg og etablering av noen regionale og lokale aksjeselskaper, sier Olofsson.

I presentasjonen han holdt for Listhaug i foretaksmøtet, trakk Olofsson også fram at tilgangen til jakt og vilkårene for jakt og fiske kan sikres ved oppretting av aksjeselskaper, dersom Statskog eier minimum 34 prosent av aksjene. De kan derimot ikke sikres ved rene eiendomssalg. Enhver grunneier styrer retten til jakt og fiske på egen grunn.

Les hele utredningen her (pdf)