Hopp til hovedinnhold
Statskog Skog
Skog og klima

Venter lavere skadeomfang enn fryktet

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Barkbiller gjør store ødeleggelser på granskogen i Europa, mens skadeomfanget er langt mer begrenset i Norge.

En nylig utgitt rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), viser at det nasjonalt kun har vært en svak økning i mengden av stor granbarkbille i 2020.

- Det gir grunn til å håpe at konsekvensene i Norge blir langt mer begrenset enn lenger sør, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Vestfold, som har meldt om mye barkbilleskader i fjor og i år, har faktisk færre biller i overvåkingen. Rapporten åpner for at tørken 2018, i større grad enn barkbillene, kan ha vært den primære årsaken til skogskadene.

Les mer i nyheten fra Landbruks- og matdepartementet

Gå til barkbilleovervåkingen hos NIBIO

Monica Grindberg, skogsjef i Statskog Fotokompaniet AS Namsos

Skogsjef Monica Grindberg synes funnene i NIBIO-rapporten gir grunn til optimisme rundt barkbilleskader på grana i Norge