Hopp til hovedinnhold
Statskog Skog
Skog og klima

Venter lavere skadeomfang enn fryktet

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Barkbiller gjør store ødeleggelser på granskogen i Europa, mens skadeomfanget er langt mer begrenset i Norge.

En nylig utgitt rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), viser at det nasjonalt kun har vært en svak økning i mengden av stor granbarkbille i 2020.

- Det gir grunn til å håpe at konsekvensene i Norge blir langt mer begrenset enn lenger sør, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Vestfold, som har meldt om mye barkbilleskader i fjor og i år, har faktisk færre biller i overvåkingen. Rapporten åpner for at tørken 2018, i større grad enn barkbillene, kan ha vært den primære årsaken til skogskadene.

Les mer i nyheten fra Landbruks- og matdepartementet

Gå til barkbilleovervåkingen hos NIBIO

Monica Grindberg, skogsjef i Statskog Fotokompaniet AS Namsos

Skogsjef Monica Grindberg synes funnene i NIBIO-rapporten gir grunn til optimisme rundt barkbilleskader på grana i Norge