Hopp til hovedinnhold
Tommerlunne Bangdalen Steinar Johansen
Steinar Johansen
Skog og klima

Miljørevisjon uten avvik

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskogs skogvirksomhet er underlagt landets strengeste miljøstandarder og revideres jevnlig. For første gang er Statskog revidert helt uten avvik.

- Vi kan bli bedre, og jobber med det hver dag. Men vi tar dette som en bekreftelse på at vi har tatt skritt i riktig retning, sier miljø- og kvalitetsansvarlig Jostein Saus.

Revisjonen er gjennomført av DNV GL (tidligere Det Norske Veritas). Overordnet tilbakemelding fra revisor er at Statskog har et godt grunnlag for å jobbe systematisk med forbedring gjennom gode styrings- og dokumentasjonssystem.

Hogstmaskiner Steinar Johansen

Forbedringspunkt

DNV GL peker samtidig på konkrete forbedringspunkter som Statskog bør ta tak i. Det gjelder blant annet sterkere oppfølging av leverandører, forbedring av datainnsamling fra skogsdriften og systematikk i avviksdatabasen.

- Dette er svært nyttige påpekninger for oss, og vi erkjenner at vi må skjerpe innsatsen for å bli bedre på dette, sier Saus.

Statskogs skogvirksomhet er sertifisert etter ISO 14001, PEFC sin skogstandard for hele landet og FSC for Sølvverket og Børresen.