Hopp til hovedinnhold
Hogstmaskiner
Steinar Johansen
Skog og klima

Viktig støtte til skognæringen

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

- Ekstra økonomiske tilskudd og åpning for sesongarbeidere bidrar til å opprettholde en livskraftig, grønn næring.

Skogsjef i Statskog, Monica Grindberg, er fornøyd med at myndighetene bidrar til å dempe korona-konsekvensene i skognæringa. Regjeringen har foreslått en ekstraordinær tiltakspakke på 50 millioner kroner for å bidra til hogsaktivitet.

Les mer om tiltakspakken her


Forstyrret verdikjede

- Balansen mellom tilbud og etterspørsel er forstyrret på grunn av korona-situasjonen. Dette gir ringvirkninger i hele næringskjeden, noe som kan ramme mange små entreprenører. Derfor er den økonomiske stimulansen viktig. Det bidrar til å holde oppe en grønn næring som er viktig for Norge, sier Grindberg.

Statskog har selv gjort endringer i virksomheten. Gjennom omprioritering kan selskapet bidra til alternativ aktivitet for entreprenører.


Planting med sesongarbeidere

Statskog øker årets planting med 200 000 og skal sette om lag 1,8 millioner planter i jorda for å sikre ny binding av CO2.

- Planteaktiviteten vår er høy. Det er viktig for klimaeffekt av skogen og verdiskaping for framtidige generasjoner. Vi er tradisjonelt avhengige av sesongarbeidere fra andre land til planting, og en lettelse i reiserestriksjonene fra regjeringen er viktig for å få dette til, sier Grindberg.

Les mer om lettelse i innreise her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-innreise-for-sesongarbeidere-i-landbruket/id2701300/

Les mer om Statskogs skogplanting i 2020 her