Hopp til hovedinnhold
Skogplanting
Kjell Anders Vikan
Skog og klima

Får fart på skogplantingen

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog og SB Skog øker skogplantingen med 200 000 planter i 2020 og sikter mot totalt 1,8 millioner planter i jorda i løpet av året.

- Vi fryktet at vi ville få store problemer med foryngelsen i år, men sammen med SB Skog og myndighetenes ekstratiltak ser det nå ut til at vi får gjort denne viktige jobben likevel, sier skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Skognæringen har gitt myndighetene en rekke innspill for å dempe de negative konsekvensene av covid-19-pandemien. Statskog har allerede stokket om på skogsdriften for å avhjelpe situasjonen.


- Innenfor smittevernreglene

SB Skog utfører skogoppdraget for Statskog og har jobbet intenst med å få på plass tilstrekkelig arbeidskraft til årets plantejobb.

- Vi er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass en løsning innenfor smittevernreglene, og vi er nå klare til å sette i gang, sier daglig leder i SB Skog, Kenneth Langsethagen.


Plantetilskudd fra departementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd for planting av skogplanter våren 2020. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for kostnadsøkninger som følge av Covid-19-restriksjoner.

Det er totalt om lag 30 millioner skogplanter som er klare for utplanting våren 2020. Utbruddet av Covid-19 har medført en rekke restriksjoner som har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft til blant annet planting.

- Smittevernhensynene gjør plantingen mer kostnadskrevende. Derfor er tilskuddet fra myndighetene viktig, sier Langsethagen.