Hopp til hovedinnhold
Skogplanting
Kjell Anders Vikan
Skog og klima

Får fart på skogplantingen

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad
Nyheten er over ett år gammel

Statskog og SB Skog øker skogplantingen med 200 000 planter i 2020 og sikter mot totalt 1,8 millioner planter i jorda i løpet av året.

- Vi fryktet at vi ville få store problemer med foryngelsen i år, men sammen med SB Skog og myndighetenes ekstratiltak ser det nå ut til at vi får gjort denne viktige jobben likevel, sier skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Skognæringen har gitt myndighetene en rekke innspill for å dempe de negative konsekvensene av covid-19-pandemien. Statskog har allerede stokket om på skogsdriften for å avhjelpe situasjonen.


- Innenfor smittevernreglene

SB Skog utfører skogoppdraget for Statskog og har jobbet intenst med å få på plass tilstrekkelig arbeidskraft til årets plantejobb.

- Vi er svært fornøyd med at vi nå har fått på plass en løsning innenfor smittevernreglene, og vi er nå klare til å sette i gang, sier daglig leder i SB Skog, Kenneth Langsethagen.


Plantetilskudd fra departementet

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd for planting av skogplanter våren 2020. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for kostnadsøkninger som følge av Covid-19-restriksjoner.

Det er totalt om lag 30 millioner skogplanter som er klare for utplanting våren 2020. Utbruddet av Covid-19 har medført en rekke restriksjoner som har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft til blant annet planting.

- Smittevernhensynene gjør plantingen mer kostnadskrevende. Derfor er tilskuddet fra myndighetene viktig, sier Langsethagen.