Hopp til hovedinnhold
Fortsatt flotte muligheter for skiturer i Ofoten
Trond Baadstø
Hytter og friluftsliv

Tørrsnø og blåswixføre i høyfjellet

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Vi er inne i den fineste tida på året, men foreløpig ligger våren på vent i fjellet. Dette fører om ikke annet til et gnistrende skiføre 1. mai helga med tørrsnø og blå swix i høyfjellet, melder Statskog Fjelltjenesten.

Kalde luftstrømmer fra nordpolen ligger over oss og skiforholdene i fjellet er meget gode, og det veldig lite overvann og sørpe på vatna i fjellet. I lavlandet derimot er isen på vatna stort sett ikke trygge, eller de har overvann og sørpe. Generelt lite snø denne vinteren har også gjort sitt til at det er mye barmark i lavlandet og gode turmuligheter for de som heller vil bruke føttene enn ski 1. mai helga, sier Tore Veisetaune, fagsjef for Statskog Fjelltjenesten.

På grunn av at det nærmer seg kalvingstid for rein, er ekstra viktig å holde hunden i bånd!

Se flere bilder fra fjellet i Nordland og Troms på Flickr:

Troms

Nordland

Lappasridihytta i Kvænangen Tarjei Gunnestad

Lappasridihytta - åpen hytte i Kvænangen

Nord-Troms

Været skifter fort i nord, og på noen få dage har det gått fra vårstemning til full vinter igjen. I lavlandet er det fortsatt en snev av vår i og med at bekker og myrer har begynt å åpne seg. Mye av snødekket er borte eller sterkt redusert. Inne på fjellet over ca. 400 meter, er det imidlertid full vinter. Det er supre føreforhold med fast skare med et lag nysnø på toppen. De fleste vatna har tørr is uten sørpelag.

Værmeldinga tilsier at dette heller ikke vil endre seg i særlig grad de kommende dagene.

Det viktigste vårtegnet er imidlertid at reinflyttinga fra vinter- til sommerbeiter er i gang.

- Mange tusen rein er på vandring i Nord-Troms, så vær observant når du ferdes i fjellet, enten det er på ski eller i scooterløypene. Det er ikke mange bar-rabber å beite på, og drektige simler trenger all ro de kan få. Vær særlig påpasselig med båndtvangsbestemmelsene om du har hund med deg på tur, oppfordrer Kjetil Bjørklid i Statskog Fjelltjenesten.

Ta gjerne kontakt med reindriftsutøverne om du treffer på dem for bedre lokal informasjon om hvor reinen befinner seg.

- Vi krysser fingrene for at våren skal komme også til oss etter hvert, sier Kjetil Bjørklid. Han har sitt hovedarbeidsområde i Nordreisa – Kvænangen.

Kontaktperson: Kjetil Bjørklid, 922 43 096

Supermåne over Čoalmmoaivváš Fredrik Julius Jenssen

Supermåne over Čoalmmoaivváš denne uka

Senja og Midt-Troms

Våren har kommet til Midt-Troms og det er tid for båling på tørrabbene med rypekakling på naborabben. La deg likevel ikke lure. Dette er også tiden på året for fire årstider på ett døgn. Lite snø i terrenget gjør at skillet mellom skiføre og barmark er kort. Det kan være lurt å lese værmeldingen ekstra nøye med tanke på skiføret.

- På Senja er de fleste bekke- og elvedrag åpne. I terrenget ligger et variert skarelag med råtten snø under. Så snart det blir en mildværsperiode vil du sannsynligvis oppleve å gå i råtten snø og på barmark», sier Fredrik J. Jenssen i Statskog Fjelltjenesten.

I indre Troms holder også skareføret stand, og her vil nok skiføret holde seg nokså stabilt i tiden fremover. Skareføret i skogbandet og dalgangene er noe mer utsatt og kan raskt bli endret til bunnløs sørpe og barmark om temperaturen stiger.

- På begge sidene av Dividalen har reinen begynt å trekke inn i kalvingslandet. Det står blant annet mye dyr i området mellom Bumannsberget og Rávdojávri, sier Fredrik J. Jenssen.

Han har blant annet har sitt arbeidsområde i Dividalen.

Kontaktperson: Fredrik J. Jenssen, 417 39 897

Reinen trekker mot kalvingsområdene og skal ikke forstyrres Arild Bondestad

Reinen trekker mot kalvingsområdene og skal ikke forstyrres

Ofoten – og Sør Troms

Det kalde været de siste dagene, har gitt skare med nysnø på toppen i fjellstrøkene i Ofoten og Sør-Troms. Inn mot 1. mai helga er det derfor et fantastisk skiføre og gode forhold, med muligheter for fine turopplevelser på fjellet.

- Våren gir også lange lyse kvelder med gode forhold for isfiske eller andre friluftsaktiviteter. Man kan også bare nyte stillheten», sier Arild Bondestad, Statskog Fjelltjenesten i Narvik.

På enkelte sjøer og vatn, under ca 300 m.o.h. er isen svekket så seint på sesongen. Særlig ved inn- og utløp. I Skjomen er anleggsveiene fortsatt vinterstengte.

Reinen er på trekk mot kalvingsplassene og kalvinga, som skjer nå framover, i mai.

Kontaktperson: Arild Bondestad, 913 19 038

Storskogvatnet i Rago nasjonalpark. Sørpe og overvann på dagtid. Tore Veisetaune

Storskogvatnet i Rago nasjonalpark. Sørpe og overvann på dagtid.

Salten

Den nordlige værtypen har ført til at snøsmeltingen i fjellet har stoppet opp. Det har ført til et særdeles flott skiføre i fjellet. Nysnø på hardere vindpåvirket snø.

Dermed ligger det til rette for noen fine skiturer i høgfjellet utover mai. Det er stort sett fast og fin snø på isene i fjellet med et sørpelag under. Dermed fortsatt fine muligheter for isfiske

- Fjellvatna har fortsatt god is, men vær oppmerksom på at noen vatn endrer karakter raskt når snøsmeltingen starter. Hold avstand til inn- og utos, oppfordrer Jim T. Kristensen i Statskog Fjelltjenesten. Han har sitt hovedarbeidsområde i Sulitjelma og Junkerdal nasjonalpark.

Kontaktperson: Jim Tovås Kristensen, 934 23 318

Sulisdalen mot Sulitjelma. Fortsatt vinter i høyden Jim Tovås Kristensen

Sulisdalen mot Sulitjelma. Fortsatt vinter i høyden

Nord-Helgeland

Det er vinter i fjellet. Nesten ikke barflekker. Skiføret er godt og vatna er tørre. Det er med andre ord ideelle forhold for ski og fisketurer så ta fjellet i bruk.

Kontaktperson: Arild Bjørge, 481 94 895

Sør-Helgeland

Det er vinterlige forhold også i sørlige Nordland med et nokså hardt skiføre i fjellet. På morgenen kan det nok være noe isete med hard skare, mens utpå dagen når sola har tatt tak bedrer skiføret seg. Isen på fjellvatna holder seg godt, og det er for tiden ingen problemer med sørpe eller overvann på vatna i Børgefjell nasjonalpark.

- Her hvor det vanligvis er behov for flere isbor-forlengere er det som regel nå nok med en forlenger, sier Gjøran Stenberg. Han har sitt hovedarbeidsområde i Børgefjell nasjonalpark.

I lavlandet begynne isene å bli utrygge. Det er også blitt overraskende mye barmark vest på Sør-Helgeland, og fine forhold for å bruke føttene i stedet for ski for de som ønsker det.

Kontaktperson Hattfjelldal: Gjøran Stenberg, 905 07 841

Ras i Ørtfjellet Hans Moasveen

Ras i Ørtfjellet

GENERELL INFORMASJON

Is på innsjøer og vassdrag

Det er fortsatt god is på de fleste vatn i høyfjellet, mens isforholdene på lavereliggende vatn er dårlig og usikker. OBS! Enkelte store regulerte vatn i fjellet kan også ha usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vatn med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må man ferdes med omtanke!

Snart kalvingstid for rein

Det er spesielt viktig å ta hensyn og ikke forstyrre rein på beite om våren. Simlene skal snart til å kalve og er derfor spesielt sårbare for forstyrrelser Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke forstyrre/uroe rein som står på barrabbene og beiter. Hold hunder i bånd, og hold god avstand.

Jakt, fiske og hytter

Du kan kjøpe Statskogs jakt- og fiskekort på inatur.no. Der finner man også Statskogs utleiehytter. Oversikt over både utleiehytter og åpne buer finnes på statskog.no.

UT.no

Statskog samarbeider med Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes landsforbund om turportalen UT.no. Turportalen er gratis og byr på informasjon og inspirasjon til turer i norsk natur. Alle Statskogs utleiehytter og åpne buer og koier finner du også på ut.

Mer informasjon om is, snø og snøskred

På NVEs nettsted - http://www.nve.no/- finner du mer nyttig informasjon om snø og is i fjellet; snøkart, nedbørshistorikk og info om regulerte vassdrag.

For snøskredfare i fjellet så henviser vi til Varsom.no

I Nordland og Troms er det gjennom vinteren målt is-tykkelse ved en del utvalgte vann. Disse data ligger på: https://iskart.no/

Les mer om Statskog Fjelltjenesten

Sammenfattet av Tore Veisetaune