Hopp til hovedinnhold
Ut på tur 2 JKR
Jim Tovås Kristensen
Hytter og friluftsliv

Fortsatt åpent for søknader

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Støtteordningen for friluftsliv, Statskogmillionen, er åpen for søknader ut april.

Ordningen retter seg mot organisasjoner landet rundt som arbeider for å styrke friluftslivet. Totalt gis det ut en million kroner hvert år som er rettet inn mot små løft i nærmiljøet.

Støttebeløpene er fem tusen og ti tusen kroner. Om lag 150 søkere får tilslag hvert år, fordelt på to årlige tildelingsrunder. Dette kan være knivsett til speidergruppa, kano til turgruppa eller frisbee-bane midt i byen.

Dugnad kombinert med litt pengestøtte kan gjøre underverk for friluftslivet.

Enkel søknad sendes inn via skjema på Statskogs nettsider, og svaret kommer før sommeren.

Her er oversikt over alle som tidligere har mottatt støtte fra «Statskogmillionen»