Stimerking Lomsdal Visten Nasjonalpark Magnus Beyer Brattli

Fjelltjenesten

Fjelltjenesten er Statskogs profesjonelle feltapparat i Nordland og Troms

Fjelltjenesten ble aller først etablert i Troms i 1984 som et samarbeid mellom Statskog og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Målet var å få til en bedre og mer kostnadseffektiv felttjeneste med Statskog som arbeidsgiver og fylkesmannen som tjenestekjøper.

I dag leverer Fjelltjenesten tjenester til mange aktører. De største oppdragsgiverne er Statskog, Statens naturoppsyn og Landbruks- og matdepartementet. I tillegg kommer oppdrag for fylkesmennene, kommuner, forskningsinstitusjoner, elve- og grunneierlag, kraftlag og flere. En slik bred portefølje av oppgaver gir effektive arbeidsdager med kostnadseffektiv drift, god utnyttelse av ressurser og redusert belastning på miljøet.

Fjelltjenesten har i dag 16 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontorer fra Hattfjelldal i sør til Nordreisa i nord. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse med sterke fagmiljø og sikrer god lokalkunnskap. De ansatte har bred naturfaglig kompetanse og lang erfaring innen naturoppsyn, registreringsarbeid, tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel. For å kunne ivareta naturoppsynsoppgaver som kan innebære påtale for brudd på lover og forskrifter, er alle i Fjelltjenesten tildelt begrenset politimyndighet (BPM).

Fjelltjenestens kjernevirksomhet

  • Registreringsarbeid og datainnsamling
  • Naturoppsyn, jakt- og fiskeoppsyn, motorferdseloppsyn
  • Eiendomstilsyn og tilsyn i verneområder
  • Drift og vedlikehold av friluftsanlegg
  • Informasjon og naturveiledning

Kontaktperson

Tore Bjørnstad

Tore Bjørnstad

fjelltjenesteleder
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: tbn@statskog.no
Tlf: 900 48 023

Nyheter fra fjelltjenesten

Se flere nyheter