Fjelltjenesten på oppsyn i Børgefjell - vintersol Tore Veisetaune

Fjelltjenesten

Fjelltjenesten er Statskog sitt profesjonelle feltapparat

Statskog Fjelltjenesten ble etablert i perioden 1984 - 1989. Det startet opprinnelig som et samarbeid mellom Statskog og den gang Fylkesmannen i Troms. Fjelltjenesten har hatt sitt arbeidsområde hovedsakelig i Nordland og Troms. I 2020 ble det i tillegg opprettet to stillinger i Sør-Norge med kontorplass i Elverum og på Kongsberg.

Fjelltjenesten leverer tjenester til flere oppdragsgivere ut over Statskog; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratet, statsforvaltere, kommuner, forskningsinstitusjoner, elv- og grunneierlag, kraftlag, Turistforeningen (DNT) med flere.

Ansatte i Fjelltjenesten har begrenset politimyndighet for å ivareta oppgaver innen naturoppsyn. Dette innebærer også et tett samarbeid med politi og Statens naturoppsyn.

Fjelltjenesten har i dag 17 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontor i Troms, Nordland og i Sør-Norge. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse med sterke fagmiljø og sikrer god lokalkunnskap. De ansatte har bred naturfaglig kompetanse og lang erfaring innen naturoppsyn, registreringsarbeid, tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel.

Fjelltjenestens kjernevirksomhet

  • Registreringsarbeid og datainnsamling blant annet av jerv, fjellrev og kongeørn
  • Naturoppsyn i blant annet nasjonalparker i Nordland og Troms
  • Jakt- og fiskeoppsyn, motorferdseloppsyn
  • Eiendomstilsyn og tilsyn i verneområder
  • Drift og vedlikehold av friluftsanlegg og Statskogs åpne buer og koier
  • Tilretteleggingsarbeid for friluftsliv
  • Informasjon og naturveiledning

En slik bred portefølje av oppgaver gir effektive arbeidsdager med kostnadseffektiv drift, god utnyttelse av ressurser og redusert belastning på miljøet.

Kontaktperson

Tore Veisetaune

Tore Veisetaune

fagsjef fjelltjenesten
Kontorsted: Fauske

Epost: tve@statskog.no
Tlf: 916 27 036

Ansatte i Fjelltjenesten

Kjetil Bjørklid

Kjetil Bjørklid

utmarkskonsulent
Kontorsted: Storslett

Epost: kjb@statskog.no
Tlf: 922 43 096

Tarjei Gunnestad

Tarjei Gunnestad

utmarkskonsulent
Kontorsted: Storslett

Epost: tgu@statskog.no
Tlf: 922 41 426

Albert Fosli

Albert Fosli

utmarkskonsulent
Kontorsted: Moen

Epost: alf@statskog.no
Tlf: 916 22 012

Kjetil Letto

Kjetil Letto

utmarkskonsulent
Kontorsted: Moen

Epost: klo@statskog.no
Tlf: 997 94 194

Fredrik Jenssen

Fredrik Jenssen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Moen

Epost: fje@statskog.no
Tlf: 417 39 897

Arild Bondestad

Arild Bondestad

utmarkskonsulent
Kontorsted: Narvik

Epost: abo@statskog.no
Tlf: 913 19 038

Trond Baadstø

Trond Baadstø

utmarkskonsulent
Kontorsted: Narvik

Epost: trb@statskog.no
Tlf: 941 53 178

Tore Veisetaune

Tore Veisetaune

fagsjef fjelltjenesten
Kontorsted: Fauske

Epost: tve@statskog.no
Tlf: 916 27 036

Stein Ove Johannessen

Stein Ove Johannessen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Fauske

Epost: soj@statskog.no
Tlf: 916 22 009

Jim Kristensen

Jim Kristensen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Storjord

Epost: jim@statskog.no
Tlf: 934 23 318

Kristian Sivertsen

Kristian Sivertsen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: ksi@statskog.no
Tlf: 988 42 329

Arild Bjørge

Arild Bjørge

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: abj@statskog.no
Tlf: 481 94 895

Hans Moasveen

Hans Moasveen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: hmo@statskog.no
Tlf: 415 69 730

Lars Lorentzen

Lars Lorentzen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mosjøen

Epost: llo@statskog.no
Tlf: 482 49 036

Gustav Busch Arntzen

Gustav Busch Arntzen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Hattfjelldal

Epost: gba@statskog.no
Tlf: 901 47 127

Sjur Åsgård

Sjur Åsgård

utmarkskonsulent
Kontorsted: Røros

Epost: sar@statskog.no
Tlf: 952 31 505

Espen Lysaker

Espen Lysaker

utmarkskonsulent
Kontorsted: Kongsberg

Epost: ely@statskog.no
Tlf: 917 36 115

Per Martin Gismervik

Per Martin Gismervik

utmarkskonsulent
Kontorsted: Fauske

Epost: pgi@statskog.no
Tlf: 411 46 162

Ansgar Johannessen

Ansgar Johannessen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Elverum

Epost: ajh@statskog.no
Tlf: 41409012

Nyheter fra fjelltjenesten

Se flere nyheter