Hopp til hovedinnhold
Fjelltjenesten på oppsyn i Børgefjell
Tore Veisetaune

Fjelltjenesten

Fjelltjenesten er Statskog sitt profesjonelle feltapparat

Statskog Fjelltjenesten ble etablert i perioden 1984 - 1989. Det startet opprinnelig som et samarbeid mellom Statskog og den gang Fylkesmannen i Troms. Fjelltjenesten har hatt sitt arbeidsområde hovedsakelig i Nordland og Troms. I 2020 ble det i tillegg opprettet to stillinger i Sør-Norge med kontorplass i Elverum og på Kongsberg.

Fjelltjenesten leverer tjenester til flere oppdragsgivere ut over Statskog; Landbruks- og matdepartementet (LMD), Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratet, statsforvaltere, kommuner, forskningsinstitusjoner, elv- og grunneierlag, kraftlag, Turistforeningen (DNT) med flere.

Ansatte i Fjelltjenesten har begrenset politimyndighet for å ivareta oppgaver innen naturoppsyn. Dette innebærer også et tett samarbeid med politi og Statens naturoppsyn.

Fjelltjenesten har i dag 20 ansatte tilknyttet Statskogs lokalkontor i Troms, Nordland, Midt- og Sør-Norge. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse med sterke fagmiljø og sikrer god lokalkunnskap. De ansatte har bred naturfaglig kompetanse og lang erfaring innen naturoppsyn, registreringsarbeid, tilrettelegging for friluftsliv og skjøtsel.

Fjelltjenestens kjernevirksomhet

  • Registreringsarbeid og datainnsamling blant annet av jerv, fjellrev og kongeørn
  • Naturoppsyn i blant annet nasjonalparker i Nordland og Troms
  • Jakt- og fiskeoppsyn, motorferdseloppsyn
  • Eiendomstilsyn og tilsyn i verneområder
  • Drift og vedlikehold av friluftsanlegg og Statskogs åpne buer og koier
  • Tilretteleggingsarbeid for friluftsliv
  • Informasjon og naturveiledning

En slik bred portefølje av oppgaver gir effektive arbeidsdager med kostnadseffektiv drift, god utnyttelse av ressurser og redusert belastning på miljøet.

Kontaktperson

Tve

Tore Veisetaune

fagsjef fjelltjenesten
Kontorsted: Fauske

Epost: tve@statskog.no
Tlf: 916 27 036

Ansatte i Fjelltjenesten

Fje

Fredrik Jenssen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Moen

Epost: fje@statskog.no
Tlf: 417 39 897

Klo

Kjetil Letto

utmarkskonsulent
Kontorsted: Moen

Epost: klo@statskog.no
Tlf: 997 94 194

Tso

Thomas Sørmo

utmarkskonsulent
Kontorsted: Moen

Epost: tso@statskog.no
Tlf: 976 62 080

Abx

Asgeir Kvalvåg Blixgård

utmarkskonsulent
Kontorsted: Storslett

Epost: abx@statskog.no
Tlf: 913 28 614

Kjb

Kjetil Bjørklid

utmarkskonsulent
Kontorsted: Storslett

Epost: kjb@statskog.no
Tlf: 922 43 096

Tgu

Tarjei Gunnestad

utmarkskonsulent
Kontorsted: Storslett

Epost: tgu@statskog.no
Tlf: 922 41 426

Abo

Arild Bondestad

utmarkskonsulent
Kontorsted: Narvik

Epost: abo@statskog.no
Tlf: 913 19 038

Trb

Trond Baadstø

utmarkskonsulent
Kontorsted: Narvik

Epost: trb@statskog.no
Tlf: 941 53 178

Tve

Tore Veisetaune

fagsjef fjelltjenesten
Kontorsted: Fauske

Epost: tve@statskog.no
Tlf: 916 27 036

Pgi

Per Martin Gismervik

utmarkskonsulent
Kontorsted: Fauske

Epost: pgi@statskog.no
Tlf: 411 46 162

Soj

Stein Ove Johannessen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Fauske

Epost: soj@statskog.no
Tlf: 916 22 009

Jkr

Jim Kristensen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Storjord

Epost: jim@statskog.no
Tlf: 934 23 318

Ksi

Kristian Sivertsen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: ksi@statskog.no
Tlf: 988 42 329

Abj

Arild Bjørge

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: abj@statskog.no
Tlf: 481 94 895

Hmo

Hans Moasveen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mo i Rana

Epost: hmo@statskog.no
Tlf: 415 69 730

Llo

Lars Lorentzen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Mosjøen

Epost: llo@statskog.no
Tlf: 482 49 036

Gba

Gustav Busch Arntzen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Hattfjelldal

Epost: gba@statskog.no
Tlf: 901 47 127

Sar

Sjur Åsgård

utmarkskonsulent
Kontorsted: Røros

Epost: sar@statskog.no
Tlf: 952 31 505

Ely

Espen Lysaker

utmarkskonsulent
Kontorsted: Kongsberg

Epost: ely@statskog.no
Tlf: 917 36 115

Ajh

Ansgar Johannessen

utmarkskonsulent
Kontorsted: Elverum

Epost: ajh@statskog.no
Tlf: 414 09 012

Nyheter fra fjelltjenesten

Hjelpsomme turgåere røyser opp vedstranger ved Moskanhytta
Hytter og friluftsliv

Siste melding fra Fjelltjenesten i år: Lite snø, men fine skiforhold i fjellet og et stykke ned i skogbandet

Les mer
Fra Oarjjit mot Leina
Hytter og friluftsliv

Skiføre og påskesnø både høyt og lavt

Les mer
Njunis sett fra Gáicačahca
Hytter og friluftsliv

Hardt og avblåst i høgfjellet og gode skiforhold i fjellskogen

Les mer
Se flere nyheter