Hopp til hovedinnhold
Tommerlunne Bangdalen Steinar Johansen
Steinar Johansen
Skog og klima

Tømmerprisene presset resultatet ned

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Statskogs årsresultat for 2013 ble svakere enn foregående år. Lave tømmerpriser og utsatte inntekter fra salg og vern bidro til dette.

Lave tømmerpriser bidro til at resultatet fra Statskogs skogsdrift ble betydelig svakere i 2013 enn i foregående år.

Det har vært et urolig år i skogbransjen, blant annet med nedlegging av produksjonskapasitet i Norden. Styret er imidlertid tilfreds med at foretaket har lykkes med å finne nye kjøpere av virke utenfor landets grenser. Styret understreker i foretakets årsmelding at det vil være viktig å følge med på og tilpasse seg de strukturendringene som nå skjer innenfor norsk skogindustri. Statskog-konsernet hadde i fjor en omsetning på 339 millioner kroner og et driftsresultat på knappe 27 millioner.


Utsatte inntekter fra vern og salg

– I tillegg til inntektene fra den ordinære driften har Statskog de siste årene hatt betydelige inntekter fra både skogvern og salg av eiendommer. Resultatet preges av at disse inntektene i 2013 ble noe lavere enn tidligere fordi både verneprosesser og konsesjonsbehandling ved eiendomssalg har tatt lenger tid enn ventet, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

- 2013 ble et år der foretakets resultat fortsatt preges av en robust underliggende drift. Statskogs fem regioner har ansvaret for eiendomsdrift og jakt, fiske og annet friluftsliv og leverer resultatbidrag som forventet, sier Aagesen videre.

Resultatet før skatt for konsernet ble på 21,9 millioner, og resultatet etter skatt 18,8 millioner.


Arronderingssalget og utviklingen av ny fornybar energi er i rute

Statskogs salg av spredte skogeiendommer går som planlagt. Skogsalget vil gå helt fram til og med 2017. Hittil er det solgt om lag 190 000 dekar i 14 fylker og 61 kommuner.

Statskog har i 2013 fortsatt utviklingen av vann- og vindkraftressursene som foretaket rår over. Arbeidet skjer i samarbeid med andre grunneiere og etablerte kraftselskaper. Styret fastslår at
denne satsingen vil gi Statskog stadig større inntekter i årene som kommer, både i form av økt fallrettsleie til Statskog som grunneier og som resultatandel som deleier av kraftverk. Det første kraftproduserende energiverket Statskog er medeier i, Muiodejohka, sto ved årsskiftet klar til prøvedrift. Flere kraftverk vil være under bygging og ytterligere konsesjoner ventes i løpet av 2014.

Statskogs årsrapporter