Hopp til hovedinnhold
Skog og klima

Ny skogkonsulent i Elverum

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Som nyansatt skogkonsulent i Statskog blir Rune Aamold (49) statsskogenes ansikt utad i Sør-Norge.

Rune Aamold, skogkonsulent i Sør-Norge Torkel Skoglund

Aamold skal ha kontorsted i Elverum. Hans hovedoppgaver vil være å følge opp Statskogs underleverandører, kvalitetssikre foryngelse, ungskogpleie og hogster, delta i og følge opp eksterne og interne prosjekter - og ikke minst være forretningsområdet skog sin kontaktperson i Sør-Norge.

Den nyansatte skogkonsulenten har vært tilknyttet Statskog siden oppkjøpet av Borregaard skoger i desember 2010. Da hadde han vært ansatt i Borregaard Skoger siden 2001, med viltforvaltning og utmarksnæring som hovedfelt, og med stillingstittel markedssjef. Fra 2010 har han jobbet i eiendom drift i Statskog Sør-Norge.

Aamold har skog- og utmarksutdanning fra Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Hedmark. Han har noe erfaring fra skogsektoren, blant annet innen ungskogpleie og med ulike skoglige prosjekter i kommunal regi. Han har også jobbet mye med markedstilpasning og kommunikasjon, og ser fram til å ta fatt i sin nye stilling.

For øvrig kan det nevnes at Aamold er bosatt i Trysil, er gift og har tre barn. På fritida er han en ivrig jeger (elg, hjort, rein, rådyr og småvilt) og tar også gjerne med fiskestanga på tur.


Fakta om forretningsområde Skog i Statskog:

  • Statskog setter ut hele sitt skogsoppdrag på anbud. Nå er det Nordisk Tre og SB Skog som har oppdraget. Fra kommende årsskifte er og tre år framover er det Allskog, Nordisk Tre og SB Skog som skal gjøre avvirkningsjobben for Statskog.
  • Det er 135 ansatte i Statskog. Åtte av disse jobber innenfor forretningsområde Skog.

For å nå Statskogs strategiske mål og oppfylle krav fra eier og lovverk, satser Statskog på disse prioriterte oppgavene:

  • Bedre ressursoversikter og planverktøy. Statskog utvikler unike nye prognoseverktøy som gjør det mulig å "se" skogtilstanden og planlegge skogbruksvirksomheten både på kort og lang sikt.
  • Modell for forvaltning og drift av skogeiendommene.Statskog har gode rutiner for innkjøp og oppfølging av tjenester.Statskog arbeider også med standarder for skogkultur som sikrer høy skogproduksjon og effektive leveranser av tømmer og biomasse i framtida.
  • Kartlegging og utvikling av markedet for skogprodukter fram mot 2020. Klimatiltak i skog. Statskog arbeider for økt binding av CO2 gjennom riktig skogkultur. Dokumentasjon av tiltak og effekter skal skje gjennom planverktøyene våre.
  • Miljø og friluftsliv. Statskog har, som fellesskapets forvalter, et særlig ansvar for å ivareta det biologiske mangfoldet på skogeiendommene og legge til rette for gode friluftsopplevelser.

Les mer om skog og klima i Statskog