Hopp til hovedinnhold
På tur ved Store Rostavatn i Øvre Dividalen
Geir Wagnild
Andre nyheter

To millioner til næringsutvikling og friluftsliv

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Har du et godt prosjekt som skaper næringsutvikling eller tilrettelegger for friluftsliv? To millioner kroner søker gode formål.

Vanligvis deles en million kroner ut hvert år i samarbeidsordningen mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Statskog. Nå skal over to millioner kroner ut innen årsskiftet.

- Nå håper jeg lag, foreninger, kommuner og andre organisasjoner griper muligheten. Her er det mulighet for næringsutvikling, bygdeutvikling og ikke minst tilrettelegging for friluftsliv i alle varianter. Vi håper å se både tradisjonelle og spektakulære prosjekt, sier regionsjef Knut Fredheim i Statskog Troms.

Dobbel tildelingssum

Samarbeidsavtalen mellom Statskog og fylkeskommunen har vart i over ti år. Statskog bidrar hvert år med en million kroner i en tilskuddsordning som Statskog og fylkeskommunen har i fellesskap. Det har imidlertid kommet mer penger inn i enn ut av ordningen.

- Derfor er det tidenes mulighet. Ordningen har dobbelt så mye penger som vanlig til disposisjon. Får vi gode søknader, vil hver krone i ordningen gå ut til gode formål, sier Fredheim.

Aktuelle prosjekt

Ordningen er geografisk avgrenset til å gjelde kommuner i gamle Troms fylke hvor Statskog er grunneier. Med unntak av fire kommuner (Skjervøy, Karlsøy, Lyngen og Ibestad) faller alle kommunene i gamle Troms innenfor.

Tema for utlysningen er friluftsliv, bygdeutvikling og næringsutvikling, nærmere bestemt prosjekt

  • for bedre folkehelse gjennom tilrettelegging for friluftsliv
  • som tilrettelegger for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet
  • som støtter bygdeutvikling
  • der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet

Søknader sendes inn via fylkeskommunens standardiserte søknadssystem (https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx).

Nedre grense for søknader er satt til 100 000 kroner per prosjekt. Søknadsfristen er 1. desember 2020.


Kontaktperson

Kåre Rasmussen, seniorkonsulent i Statskog i Troms, tlf. 916 22 024, kra@statskog.no